Basic Emotions and Colours as Perceived by Fourth Grade Pupils / Percepcija temeljnih emocija i boja učenika četvrtog razreda osnovne škole

Matjaž Duh, Rebeka Kolar

Abstract


Abstract

We face colours in thousands of shades every day, but we sometimes easily ignore them. If we really want to understand the relationship between “humans and colours”, we must remember that colours have got physical characteristics as well as strong physiological and psychological impact on us. In the present study the investigation was focused on the relationship between basic emotions and colours as perceived by fourth grade pupils, their favourite and unpopular colours, and the emotional stability of pupils with respect to self-esteem and expectations for the future, in terms of colours. We were interested in the existence of differences according to gender, the average annual grades and the relationship between the expression of emotions with colours and emotional stability in terms of colours. We found that most pupils associated positive emotions with warm colours and negative emotions with the cool ones. Among the favourite colour is purple, the most popular for girls, and blue was found to be the most popular for boys. Black is the colour that the pupils did not like. We also found that most pupils think about self-esteem, and their expectations for the future create significant stress for them.

Key words: emotional stability; expectations for the future; feelings; self-esteem; warm and cool colours.

 

---

 

 

Sažetak

Svakodnevno smo okruženi bojama u tisućama nijansi, ali ih ponekad jednostavno ignoriramo. Ako stvarno želimo razumjeti odnos između "ljudi i boja", moramo biti svjesni toga da boje imaju fizičke karakteristike, ali i izražene fiziološke i psihološke učinke na nas. U našem istraživanju ispitivali smo percepciju učenika četvrtog razreda o odnosu između osnovnih emocija i boja, njihove omiljene i nepopularne boje, kao i povezanost emocionalne stabilnosti učenika, izražene putem njihova samopoštovanja i očekivanja od budućnosti, uz pomoć boja. Namjera nam je bila utvrditi postoje li razlike prema spolu, prosječnoj godišnjoj ocjeni i odnosu između izražavanja emocija s pomoću boja i emocionalne stabilnosti s obzirom na boje. Rezultati su pokazali da većina učenika povezuje pozitivne emocije s toplim bojama, a negativne emocije s hladnima. Među omiljenim je bojama ljubičasta, koja je i najpopularnija među djevojčicama, dok je plava najpopularnija među dječacima. Crnu boju učenici ne vole. Također se pokazalo da većina učenika razmišlja o samopoštovanju, kao i da im njihova očekivanja vezana uz budućnost uzrokuju značajan stres.

Ključne riječi: emocionalna stabilnost; očekivanja vezana uz budućnost; osjećaji; samopoštovanje; tople i hladne boje.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i3.496

Refbacks

  • There are currently no refbacks.