Environmental Education and Its Impact on Children/Odgoj i obrazovanje za okoliš i njegov utjecaj na djecu

Martina Rajšp, Samo Fošnarič

Abstract


Abstract

We can perceive environmental education also as an education for a nicer and better life. We know for the latter one that we will have to change it drastically if we want to preserve our planet for future generations. In this article we firstly introduce the concept of environmental education and stress the importance of environmental literacy. Secondly, we present the results of the research that has been carried out on a sample of 56 teachers of the first triad and their 823 pupils. We identify the presence of environmental education in the process of planning annual school action plans, of performing environmental education and the willingness of younger pupils to cohabitate with nature. Finally, our results show that the more the teachers plan their environmental activities, the more they perform them. The more they perform positive environmental activities, the more pupils are environmentally active in their own free time.

 

Key words: cohabitating with nature; environmental education; first school triad; process of planning; process of performing. 

---

Sažetak

Obrazovanje za okoliš možemo poimati kao obrazovanje za ljepši i bolji život. Znamo da ako naš planet želimo očuvati za buduće generacije, da onda moramo drastično promijeniti stil života. U ovome radu objasnit ćemo koncept obrazovanja za okoliš i staviti naglasak na važnost ekološke pismenosti. Nadalje, predstavit ćemo rezultate istraživanja koje je provedeno na uzorku od 56 nastavnika u prvoj trijadi s ukupno 823 učenika. Identificirali smo prisutnost obrazovanja za okoliš u procesu godišnjeg akcijskog planiranja škola, realizacije obrazovanja za okoliš i spremnost mlađih učenika da kohabitiraju s prirodom. Napokon, naši rezultati ukazuju na to da što učestalije nastavnici planiraju aktivnosti vezane uz okoliš, da ih više i izvode. Kod brojnijeg izvođenja aktivnosti u okolišu, učenici postaju svjesni okoliša i u slobodno vrijeme. 

Ključne riječi: kohabitacija s prirodom; odgoj i obrazovanje za okoliš; proces planiranja; proces izvođenja; prva trijada. Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i1.491

Refbacks

  • There are currently no refbacks.