An Overview of the Characteristics of a Modern School/Nastava u suvremenoj školi

Lejla Jelovica, Anna Alajbeg

Abstract


Abstract
Education plays a key role in the development of human civilisation. Learning and teaching methods are still evolving and undergoing numerous changes as a result of scientific knowledge and revolutionary ideas of stakeholders in the education system, and the development of advanced technologies. We are all familiar with traditional ways of learning wherein educational process is conducted in such a way that the focus is primarily on content. Jan Amos Komensky, the alpha and omega of education science, laid out the class-subject-lesson traditional education system and designed, as early as the 17th century, the school as an institution capable of meeting the mass educational demands of the time. Because these traditional methods use repetition and memorisation of information as the principal means of acquiring knowledge, students are unable to develop their critical thinking, problem-solving and decision-making skills. In the 21st century, teaching should be focused on the effective cooperation between teachers and students who are actively participating in the teaching process, because such an approach ensures the training of innovative individuals who go on to become qualified professionals and responsible citizens, thus creating a more affluent and safer society in general. This paper provides an overview of the important characteristics of modern schools, as well as some modern teaching strategies.
Keywords: modern teaching strategies, quality of teaching, teaching

---

Sažetak
Obrazovanje ima ključnu ulogu u razvoju ljudske civilizacije. Metode učenja i poučavanja još uvijek se neprestano razvijaju i prolaze kroz brojne promjene zahvaljujući znanstvenim spoznajama, revolucionarnim idejama osoba uključenih u obrazovni sustav kao i razvoju naprednih tehnologija. Svi smo dobro upoznati s tradicionalnim načinima učenja u kojima se obrazovanje provodi tako da je fokus usmjeren na sadržaj. Jan Amos Komensky, alfa i omega pedagoške znanosti, tvorac razredno-predmetno-satnoga tradicionalnog sustava obrazovanja, već je u 17. stoljeću osmislio školu kao instituciju primjerenu zahtjevima tadašnjega vremena za masovnim obrazovanjem. Budući da te tradicionalne metode koriste ponavljanje i pamćenje informacija kao temeljni način stjecanja znanja, učenici ne razvijaju svoje kritičko razmišljanje, vještine rješavanja problema i donošenja odluka. Nastava u 21. stoljeću treba biti usmjerena na učinkovitu suradnju nastavnika i učenika koji su aktivno uključeni u nastavni proces jer takav pristup osigurava osposobljavanje inovativnih pojedinaca koji postaju kvalitetni stručnjaci i odgovorni građani te na takav način stvaraju bogatije i sigurnije društvo u cjelini. U ovom radu dan je pregled bitnih obilježja suvremene škole, kao i nekih suvremenih nastavnih strategija.
Ključne riječi: kvaliteta nastave, nastava, suvremene nastavne strategije

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i3.4902

Refbacks

  • There are currently no refbacks.