Influence of Smartphones on Students’ Life in the Republic of Croatia/Utjecaj pametnih telefona na studente u Republici Hrvatskoj

Maja Ružić-Baf, Sandra Kadum, Mario Dumančić

Abstract


Abstract
Smartphone use has become ubiquitous among all generations and is becoming more common among the student population. Very rarely can we find a student who does not own a mobile (smartphone). Smartphones have replaced many of the activities previously done using desktops, laptops, tablets and other electronic devices. Most of the population has also replaced classic alarm clocks with smartphones, and the first morning activity is usually associated with a smartphone ( browsing the news, social media notifications, etc.). During the night, when time should be devoted to rest and sleep, many people are on their mobile phones, disrupting their biological sleeping and wakeing rhythm (circadian rhythm), which is of paramount importance for human health. For this reason, a questionnaire was developed that was conducted among the student population with a sample of 267 students in Croatia during the academic year 2020/2021. The research examined whether respondents used smartphones and how much they used them just before going to sleep, during the night, and just after waking up, as well as whether they used a smartphone as an alarm clock and if they wake up tired in the morning. The results showed that 81.9% of respondents, most of whom were aged 20-25 (51.7%), used their smartphone immediately before bedtime. Immediately after waking up, 78.5% of respondents viewed notifications, content, and message, on their smartphone, and a total of 43% of respondents often wake up tired in the morning, while 39.7% find it difficult to attend classes (lectures) in the mornings. Moderate correlations were calculated between the variables “I also use my smartphone just before bedtime” and “During the night, the smartphone is in my immediate vicinity” (r = .544, p= .000< .01); “During the night I sometimes wake up to the sound of a smartphone (messages, notifications on social networks)” and “When I wake up during the night, I browse the contents on my smartphone” (r = .489, p= .000< .01);and between the variables “In the morning I often wake up tired” and “I find it difficult to attend classes (lectures) in the morning” (r = .569, p= .000< .01).Using smartphones just before bedtime and during the night disturbs sleep and causes fatigue in the morning. Thus, following classes is likely more difficult and student's concentration is likely poorer.
Key words: digital technology; health; Smartphones; students; teaching.

---

Sažetak

Uporaba pametnih telefona postala je sveprisutna među svim generacija, a sve je učestalija i među studentskom populacijom. Vrlo se rijetko može pronaći student koji ne posjeduje mobilni (pametni) telefon. Mobilni su (pametni) telefoni kod većine ispitanika zamijenili mnoge aktivnosti koje su ranije odrađivane pomoću stolnih računala, prijenosnih računala, tableta i ostalih elektroničkih uređaja (rad s elektroničkom poštom, pretraživanje informacija na internetu, pristup društvenim mrežama i dr.). Većina je populacije zamijenila i klasične budilice pametnim telefonima (nerijetko se pametni telefoni nalaze na noćnim ormarićima, a kod nekih ispitanika i na krevetu) te se upravo kod većine populacije koja posjeduje pametni telefon jutarnje buđenje veže uz prvu jutarnju aktivnost uporabe pametnoga telefona (pregledavanje vijesti, pregledavanje obavijesti na društvenim mrežama i druge aktivnosti).
Uporaba pametnih telefona tijekom noći, kada bi trebalo odvojiti vrijeme za odmor i san, većina studenata provodi za svojim mobilnim telefonima i time remete svoj biološki ritam spavanja i buđenja (cirkardijalni ritam) koji je od iznimne važnosti za ljudsko zdravlje.
U tu svrhu izrađen je anketni upitnik koji je proveden među studentskom populacijom na uzorku od 267 studenata u Hrvatskoj tijekom 2020./2021. akademske godine. Istraživanjem se htjelo ispitati koriste li ispitanici i koliko pametne telefone neposredno prije odlaska na spavanje, tijekom noći, neposredno prije buđenja, koriste li pametni telefon kao budilicu te bude li se ujutro umorni. Dobiveni su rezultati pokazali da pametni telefon neposredno prije spavanja koristi ukupno 81,9 % ispitanika, od čega najviše ispitanika u dobi od 20 do 25 godina, njih ukupno 51,7 %. Neposredno nakon buđenja 78,5 % ispitanika na pametnom telefonu pregledava obavijesti, sadržaje i poruke.
Ukupno 43 % ispitanika ujutro se često bude umorno, a 39,7 % ujutro teško prati nastavu. Izračunata je matrica korelacije između varijabli Koristim pametni telefon neposredno prije odlaska na spavanje i Tijekom noći pametni telefon nalazi se u mojoj neposrednoj blizini (r = .544, p= .000< .01); Tijekom noći ponekad me probudi zvuk poruka, obavijesti na društvenim mrežama i Kada se probudim tijekom noći, pregledavam sadržaje na pametnom telefonu (r = .489, p= .000 < .01 ) i između varijabli Često se ujutro probudim umoran i Ujutro teško pratim nastavu. Uporaba pametnih telefona neposredno prije spavanja i tijekom noći remeti san, a ujutro se javlja umor. Moguće je zaključiti da je praćenje nastave otežano, a samim time i koncentracija studenata je lošija.
Ključne riječi: digitalna tehnologija, pametni telefoni, studenti, učenje


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i3.4896

Refbacks

  • There are currently no refbacks.