Are Pre-Service Teachers Multicultural Thinkers as 21st Century Educators?/Razmišljaju li budući učitelji kao obrazovatelji 21. stoljeća multikulturno?

İbrahim Yaşar Kazu, Cemre Kurtoğlu Yalçin

Abstract


Abstract
Multicultural education is the harmonious coexistence of differences in terms of race, ethnicity, social class, religion, language, gender, and cultural characteristics in the educational setting. Multicultural education can be possible with teachers who are sensitive, aware of the existence of different cultures, respectful of differences and free from prejudices. This study aims to investigate the multicultural efficacy level of pre-service teachers. The data collection tool, ‘The Multicultural Efficacy Scale’ was applied to 588 pre-service teachers studying at the Faculty of Education at a public university in the 2021 – 2022 academic year. Three key aspects of their multicultural efficacy level were investigated: ‘experience, attitude, and self-efficacy’. The overall multicultural efficacy level was found to be moderate. It was revealed that the pre-service teachers who live in metropolises, were included in pre-school education, have been abroad, and have a foreign friend have more multicultural experience. The study hopes to contribute to exhibiting the multicultural efficacy level of pre-service teachers. It has pedagogical implications for pre-service teachers in that they should be trained and given more knowledge about multicultural education so that they can meet the expectations of today’s era.
Key words: attitude; experience; multicultural education; pre-service teachers; self-efficacy

---

Sažetak
Multikulturno obrazovanje je skladan suživot različitih rasa, skupina različitih etničkih pripadnosti, društvenih klasa, religija, jezika, spola i kulturnih obilježja u obrazovnom okružju. Multikulturno obrazovanje moguće je s učiteljima koji su osjetljivi, svjesni postojanja različitih kultura, koji poštuju razlike i nemaju predrasuda. Cilj je ovoga istraživanja istražiti razinu multikulturne učinkovitosti budućih učitelja. Alat za prikupljanje podataka, „Multikulturna ljestvica učinkovitosti“ primijenjen je na 588 budućih učitelja koji su studirali na Učiteljskom fakultetu na javnom sveučilištu u akademskoj godini 2021./2022. Istražena su tri ključna aspekta njihove razine multikulturne učinkovitosti: iskustvo, stav i samoučinkovitost. Utvrđeno je da je ukupna razina multikulturne učinkovitosti umjerena. Istraživanje je pokazalo da budući učitelji koji žive u metropolama, imaju predškolsko obrazovanje, bili su u inozemstvu i imaju prijatelja iz strane zemlje imaju više multikulturnoga iskustva. Cilj istraživanja je pridonijeti prikazivanju razine multikulturne učinkovitosti budućih učitelja. Provedeno istraživanje ima pedagoške implikacije za buduće učitelje da se educiraju i dobiju više znanja o multikulturnom obrazovanju kako bi mogli ispuniti očekivanja današnjega doba.
Ključne riječi: budući učitelji; iskustvo; multikulturno obrazovanje; samoučinkovitost; stav


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i3.4782

Refbacks

  • There are currently no refbacks.