Developing environmental awareness in preschool students through indoor activities / Razvijanje svijesti o okolišu kod djece predškolske dobi pomoću aktivnosti u zatvorenom prostoru

Ebru Azime Erdem, Belgin Özaydınlı

Abstract


Abstract
Conducted as action research, the study aimed to develop environmental awareness among preschool students through indoor activities. The research was conducted with a class of 11 preschool students from a low socio-economic background over a total of 23 class hours. Considering the interests and needs of the learners, among the environmental issues that should be explored during the preschool period, ‘soil’ was selected as the research topic. The instruments employed in the research were card-matching activities, mind maps, semi-structured interviews, and an exhibition evaluation form. Content analysis was applied in the examination of the collected data. As a result, it was concluded that students developed awareness about the structure of the soil, soil types, the usage areas of soil, soil pollution, and soil protection and that they could practice what they had learnt outside of the school environment. The research has two important implications: first, it shows that environmental awareness can be improved through indoor activities conducted in schools within low socio-economic areas, where natural environmental conditions are not considered ideal. Second, thanks to being conducted as action research, teachers may create better opportunities for problems related to environmental awareness to be more visible in the classroom, thereby enabling them to resolve such issues.
Key words: action research; environmental awareness; environmental education; indoor activities; preschool education

---

Sažetak
Cilj je ovoga akcijskoga istraživanja razviti svijest o okolišu kod djece predškolske dobi pomoću aktivnosti u zatvorenom prostoru. Istraživanje je provedeno sa skupinom od jedanaestero djece predškolske dobi nižega socioekonomskog položaja kroz ukupno 23 nastavna sata. Uzimajući u obzir interese i potrebe djece, a sukladno temama iz područja zaštite okoliša koje bi trebale biti uključene u predškolsko obrazovanje, odabrano je „tlo“ kao tema istraživanja. Istraživački instrumentarij upotrijebljen u ovome slučaju sastojao se od aktivnosti spajanja karata, umnih mapa, polustrukturiranih intervjua te obrasca za evaluaciju izložbe. Obrada prikupljenih podataka ostvarena je analizom sadržaja. Istraživanje je pokazalo da su djeca razvijala svijest o sastavu tla, vrstama tla, područjima korištenja tla te zagađenju i zaštiti tla, a temeljem toga, djeca su bila u mogućnosti primjenjivati stečena znanja u svakodnevnom životu izvan škole. Ovo istraživanje ima dvije važne implikacije: prvo, pokazano je da se svijest o okolišu može poboljšati putem aktivnosti u zatvorenom prostoru provedenih u školi koja pripada području nižega socioekonomskoga položaja, gdje se prirodni okolišni uvjeti ne smatraju idealnima. Drugo, zahvaljujući tome što je ovo istraživanje provedeno kao akcijsko istraživanje, učitelji imaju priliku povećati vidljivost pitanja povezanih sa sviješću o ekologiji u samoj učionici, čime im se omogućuje rješavanje takvih pitanja.
Ključne riječi: akcijsko istraživanje; aktivnosti u zatvorenom prostoru; obrazovanje za okoliš; predškolsko obrazovanje; svijest o okolišu


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i1.4676

Refbacks

  • There are currently no refbacks.