About STEAM and Possibilities of Its Application in the Teaching Process from the Perspective of Fine and Visual Arts / O STEAM-u i mogućnostima njegove primjene u nastavi iz perspektive likovnih i vizualnih umjetnosti

Marina Đira

Abstract


Abstract
This paper is a result of research which was presented for the first time at a meeting of the Visual Arts Teachers County Council in Zadar, on March 12, 2021, under the title STEAM and Fine and Visual Arts Education. At the time, the research was presented in its incomplete, unpublished form. Within the research, STEAM was examined as a teaching approach which incorporates STEM areas, arts and humanities. That is why emphasis is primarily placed on STEM and the context it originated from, and then on STEAM, which was an upgrade from STEM in the same education system in the USA. Specific features of STEAM are cooperation, transdisciplinarity and creative process. Possibilities of integration of STEAM into the teaching process are being analysed, as it fits cross-curricular topics which are promoted in various guidelines in the field of education in Croatia. With regard to that, the paper presents a research on the application of STEAM in the teaching process. The implementation of STEAM was based on “STEM and ART go hand in hand!”, a workshop held at the 17th Science Festival organized with the students at the University of Zadar, in 2019. In that workshop, the areas of STEM, art and humanities were merged to create an interactive art installation Your uncertain shadow (colour), created using light (colour) and movement, by a famous artist Olafur Eliasson.
Key words: additive colour mixing; method of aesthetic transfer; Olafur Eliasson; STEM; transdisciplinarity

---

Sažetak
Rad je rezultat istraživanja koje je u svojem djelomičnom obliku, kao neobjavljeno izlaganje pod naslovom STEAM i vizualno-likovni odgoj i obrazovanje, prvi put bilo predstavljeno na Županijskom stručnom skupu za nastavnike likovne umjetnosti u Zadru 12. ožujka 2021. godine. Radom se istražuje STEAM kao odgojno-obrazovni pristup u nastavi koji uključuje područja STEM-a te umjetnost i humanističko područje. U tu se svrhu pažnja prvo usmjeruje na STEM i kontekst iz kojega je potekao, potom i na STEAM, nastao kao nadgradnja svojem prethodniku STEM-u u okviru istoga, odgojno-obrazovnoga sustava SAD-a. Kao osobitosti STEAM-a ističu se suradnja, transdiciplinarnost i kreativni proces te se razmatraju mogućnosti njegova provođenja u nastavi, osobito s obzirom na međupredmetno povezivanje koje uključuje, a koje se promiče i krovnim odgojno-obrazovnim dokumentima u Hrvatskoj. U skladu s time radom se prezentira jedno istraživanje vezano uz primjenu STEAM-a u nastavi. Njegova se provedba bazirala na radionici STEM i ART idu skupa! održanoj 2019. godine u okviru 17. Festivala znanosti realiziranoj u suradnji s tadašnjim studentima Sveučilišta u Zadru. Na provedenoj radionici se prožimanjem područja STEM-a te umjetnosti i humanističkoga područja pristupilo interaktivnoj instalaciji Your uncertain shadow (colour) poznatog umjetnika Olafura Eliassona, sazdanoj od svjetlosti (boje) i pokreta.
Ključne riječi: aditivno miješanje boje; metoda estetskoga transfera; Olafur Eliasson; STEM, transdisciplinarnost.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i1.4660

Refbacks

  • There are currently no refbacks.