Students’ Behavioural Intention Regarding E-Learning During the COVID-19 Pandemic/Bihevioralna namjera učenika u e-učenju tijekom pandemije Covid-19

Isidora Milošević, Jelena Ruso, Ana Rakić, Sanela Arsić, Djordje Nikolić

Abstract


Abstract
Due to the appearance of COVID-19, the newly emerged situation has provoked numerous reactions in the field of education, both in the world and in Serbia. Prompted by this problem, the authors of this paper conducted a survey to determine students' behavioural intention, as well as their readiness to use e-learning during the COVID-19 pandemic. E-learning has integrated technology and education and has proven to be a powerful tool that enables the education system to respond to the challenges of modern society. In this research, an online questionnaire was distributed to the students of the University of Belgrade. To process the results, the SEM methodology was employed, which enabled the testing of the proposed hypotheses. The obtained results showed the students’ behavioural intention can be directly and indirectly predicted by the joint influence of the role of authority, innovative orientation, user-friendly learning, expected performance, and quality of e-learning. This knowledge enabled a comprehensive analysis that encompassed the e-learning experiences students gained during a state of emergency.
Key words: COVID-19; e-learning; higher education; students’ behavioural intention; modelling

---

Sažetak
Zbog pojave virusa COVID-19, novonastala situacija izazvala je brojne reakcije u obrazovanju, kako u svetu tako i u Srbiji. Potaknuti ovim problemom, autori ovog rada proveli su istraživanje kako bi utvrdili namjere ponašanja učenika, kao i njihovu spremnost na korištenje e-učenja tijekom COVID-19. E-učenje je integriralo tehnologiju i obrazovanje te se pokazalo kao moćan alat koji obrazovnom sustavu omogućuje da odgovori na izazove modernog društva. U ovom istraživanju studentima Sveučilišta u Beogradu podijeljen je online upitnik. Za obradu rezultata korištena je SEM metodologija koja je omogućila provjeru postavljenih hipoteza. Dobiveni rezultati pokazali su da se Bihevioralna namjera korištenja e-učenja može izravno i neizravno predvidjeti zajedničkim utjecajem uloge autoriteta, inovativne orijentacije, učenja prilagođeno korisniku, očekivanog učinka i kvalitete elektroničkog učenja. Ovo saznanje omogućilo je provođenje sveobuhvatne analize koja je obuhvatila iskustva učenika u e-učenju tijekom izvanrednog stanja.
Ključne riječi: COVID-19; E-učenje; Više obrazovanje; Bihevioralna namjera učenika; Modeliranje

 

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v25i1.4625

Refbacks

  • There are currently no refbacks.