Educational Strategies in the Development of Critical Thinking: A Grounded Theory Approach/Obrazovne strategije u razvoju kritičkoga razmišljanja: pristup utemeljene teorije

Monica Gabriela Assante, Mariana Momanu, Florin Enescu

Abstract


Abstract
The present qualitative approach investigated teachers’ attitudes towards critical thinking teaching and educational teaching strategies related to students’ development of critical thinking. Thirty in-service Romanian teachers with at least 5 years of experience, with a teaching range from the 8th grade to the 12th grade, participated in this study. To examine the teaching strategies adopted to develop critical thinking, the Grounded Theory methodology was used, and data were collected through semi-directive interviews. The study was carried out between September 2020 and February 2021. Following data analysis, a theoretical explanation of the process emerged describing: the prerequisites of critical thinking development, the critical thinking development phenomenon, the intervening barriers, the educational strategies employed by teachers, and the consequences of educational strategies. Two important findings highlight the educational strategies employed by teachers: the use of traditional teaching methods to the detriment of critical thinking teaching methods, and in a positive light, teachers' focus on students’ self-development. In conclusion, very effective teachers understood how individual characteristics influence critical thinking development in the classroom learning environment. The results also outline the moral dimension of critical thinking, which becomes, in addition to a decision-making process, a process of assuming and understanding the consequences of individual actions.

---

Sažetak
Prikazanim kvalitativnim pristupom istraživali su se stavovi učitelja o poučavanju kritičkoga razmišljanja i obrazovne strategije poučavanja povezane s razvojem kritičkoga razmišljanja kod učenika. U ovom istraživanju sudjelovalo je trideset rumunjskih učitelja (od 8. do 12. razreda) s najmanje 5 godina iskustva rada u školi. Za istraživanje strategija učenja usvojenih za razvoj kritičkog razmišljanja korištena je metodologija utemeljene teorije, a podatci su prikupljeni polustrukturiranim intervjuima. Istraživanje je provedeno od rujna 2020. do veljače 2021. Nakon analize podataka pojavilo se teorijsko objašnjenje procesa koje opisuje: preduvjete za razvoj kritičkoga razmišljanja, fenomen razvoja kritičkoga razmišljanja, moguće prepreke, obrazovne strategije kojima se koriste učitelji i moguće posljedice obrazovnih strategija. Obrazovne strategije kojima se koriste učitelji dovele su do isticanja dvaju važnih otkrića: korištenja tradicionalnih nastavnih metoda na štetu metoda poučavanja kritičkoga razmišljanja i, nešto pozitivnije gledano, usredotočenosti učitelja na samorazvoj učenika. Zaključno, najučinkovitiji su učitelji shvatili kako individualne osobine utječu na razvoj kritičkoga razmišljanja u razrednom okruženju. Rezultati također ocrtavaju moralnu dimenziju kritičkoga mišljenja, koje, osim procesa odlučivanja, postaje i procesom prihvaćanja i razumijevanja posljedica pojedinačnih radnji.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i4.4593

Refbacks

  • There are currently no refbacks.