Music Listening Culture and Musical Preferences of Students in Final Grades of Primary General Education and Music School / Kultura slušanja i glazbene preferencije učenika završnih razreda osnovne općeobrazovne i glazbene škole

Jasna Šulentić Begić, Amir Begić

Abstract


Abstract

Musical preferences serve adolescents as an indicator of social identity and contribute to a sense of belonging to a particular peer group, which is of great importance at that age. Within the framework of this paper, research was conducted with the aim of determining the differences in musical preferences and culture of listening to music between two groups of students; in final grades of primary general education schools and music schools. The online survey, which took place in 2020 and 2021, included 200 students in the final grades of primary general education and music schools from five Croatian counties. The results of the research showed the following: music school students prefer art and pop music and general school students prefer rock and turbo-folk music; the vast majority of students listen to music passively and daily; one-third of music school students and the vast majority of general school students do not attend classical music concerts, while they go to popular music concerts in equal proportions; almost all students stated that the popularity of a song does not affect their musical preferences.

Key words: adolescents, musical taste, music teaching, type of music.

 

---

 

Sažetak

Glazbene preferencije adolescentima služe kao pokazatelj društvenoga identiteta i pridonose osjećaju pripadnosti određenoj vršnjačkoj skupini, što je u toj dobi od velike važnosti. U okviru ovoga rada provedeno je istraživanje čiji cilj je bio utvrditi razlike u glazbenim preferencijama i kulturi slušanja glazbe između dviju skupina učenika. Online anketiranjem koje se odvijalo tijekom 2020. i 2021. godine obuhvaćeno je 200 učenika završnih razreda osnovnih općeobrazovnih i glazbenih škola iz pet hrvatskih županija. Rezultati istraživanja pokazali su sljedeće: učenici glazbene škole u većoj mjeri preferiraju umjetničku i pop glazbu, a učenici općeobrazovne škole rock i turbofolk glazbu; većina učenika svakodnevno pasivno sluša glazbu; trećina učenika glazbene škole i većina učenika općeobrazovne škole ne posjećuje koncerte umjetničke glazbe, dok na koncerte popularne glazbe odlaze u podjednakom omjeru. Gotovo svi su se učenici izjasnili kako popularnost neke skladbe ne utječe na njihove glazbene preferencije.

Ključne riječi: adolescenti, glazbeni ukus, nastava glazbe, vrsta glazbe.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i3.4573

Refbacks

  • There are currently no refbacks.