Supporting Children and Youth in Coping with Loss at School / Podrška djeci i mladima u suočavanju s gubitcima u školskom kontekstu

Doris Veronika, Lidija Arambašić

Abstract


Abstract

The aim of this study was to examine the communication of loss and grief in Croatia's primary schools. The study was conducted on a sample of 213 teachers and school counselors who filled out the survey "Loss and grief in school communities". The results show that 96.7% of surveyees have encountered a student who has experienced some kind of loss. Only 7.6% stated that there was a procedure for the school staff to follow when handling a student coping with loss. Most of the surveyees (68.3%) somewhat or completely agree that they would be willing to participate in education about teaching students about death and other losses. While handling a student coping with loss, most teachers react by reducing the severity of the loss, and most school counselors react by allowing the expression of thoughts and feelings. Results indicate that education about children and youth grief for teachers and school counselors would be useful so that they can provide more efficient and professional support.

Keywords: grief and bereavement in child and youth; primary school; school staff perception; support in the bereavement process.


---


Sažetak

Cilj je istraživanja ispitati stanje vezano uz komunikaciju o gubitcima i tugovanju djece i mladih u školskom kontekstu u Hrvatskoj. Prigodan uzorak sudionika sastojao se od 213 prosvjetnih djelatnika koji su ispunjavali anketu Gubitci i tugovanje u osnovnim školama. Rezultati pokazuju kako se 96,7 % sudionika susrelo s učenikom/učenicom koji/a se suočava s gubitkom. Samo 7,6 % izjavilo je kako u njihovoj školi postoji unaprijed određena procedura postupanja kad je u razred uključeno dijete koje se suočava s gubitkom, a 68,3 % se donekle ili u potpunosti slaže s tvrdnjom da bi se priključili edukaciji o poučavanju učenika o smrti i drugim gubitcima. Pri kontaktu s učenicima koji se suočavaju s gubitkom većina učitelja reagira umanjivanjem težine gubitka, a većina stručnih suradnika dopuštanjem izražavanja misli i osjećaja. Rezultati upućuju na zaključak da bi prosvjetnim djelatnicima bilo korisno osigurati edukaciju o gubitcima i tugovanju djece i mladih kako bi mogli djelotvornije i stručnije pružiti podršku.

Ključne riječi: osnovna škola; percepcija odgojno-obrazovnih djelatnika; pružanje podrške u procesu tugovanja; tugovanje djece i mladihFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i3.4560

Refbacks

  • There are currently no refbacks.