Gender (In)equality in Child-Rearing and Housework between Mothers and Fathers – Children’s Perspective / Rodna (ne)ravnopravnost majke i oca u odgoju i kućanskim poslovima - perspektiva djeteta

Maja Brust Nemet, Gabrijela Vrdoljak

Abstract


Gender (in)equality between mothers and fathers is observed in their involvement in child-rearing and housework. Despite both international and Croatian national documents promoting gender equality in various segments of society, there is still research showing that mothers are disadvantaged in comparison to fathers. The aim of the research is to establish the pupils' assessment of the involvement of mothers and fathers in child-rearing and housework. The research was conducted by surveying 290 primary school pupils in Osijek-Baranja County in the Republic of Croatia. Research findings have shown that mothers are more involved in child-rearing and housework than fathers. Fathers are more involved in child-rearing and housework in urban areas, whereas mothers are equally involved in child-rearing and housework regardless of whether they live in urban or rural areas. There is also a difference in the involvement of fathers depending on whether they have a daughter or a son; fathers are more involved in problem-solving and the extracurricular activities of sons than daughters.

Key words: housework; children; child-rearing; parents; involvement; urban-rural

 

---

 

Rodna (ne)ravnopravnost majki i očeva uočava se u uključenosti istih u odgoj djece i brigu o kućanskim poslovima. Unatoč međunarodnim i hrvatskim nacionalnim dokumentima koji promiču ravnopravnost spolova u različitim segmentima društva, još uvijek postoje istraživanja koja pokazuju da su majke u neravnopravnom položaju u odnosu na očeve. Cilj je istraživanja utvrditi procjenu učenika o uključenosti majki i očeva u odgoj djeteta i brigu o kućanskim poslovima. Istraživanje je provedeno anketiranjem 290 učenika osnovnih škola Osječko-baranjske županije u Republici Hrvatskoj. Rezultati su istraživanja pokazali da su majke uključenije u odgoj i brigu o kućanskim poslovima u odnosu na očeve. Očevi su više uključeni u odgoj djece i kućanske poslove u urbanim područjima, dok su majke podjednako uključene u odgoj djece i kućanske poslove neovisno žive li u urbanom ili ruralnom području. Pokazala se i razlika u uključenosti očeva ovisno o tome imaju li kćer ili sina, očevi su više uključeni u rješavanje problema i slobodne aktivnosti sinova, nego kćeri.

Ključne riječi: briga o kućanstvu; djeca; odgoj; roditelji; uključenost; urbano-ruralno


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i2.4554

Refbacks

  • There are currently no refbacks.