The Effects of the Covid-19 Pandemic on Distance Education in Higher Education: A Bibliometric Analysis Study / Učinci COVID-19 pandemije na obrazovanje na daljinu u visokom obrazovanju: bibliometrijsko istraživanje

Şirin KÜÇÜK-AVCI, Murat Topal, Aslıhan İSTANBULLU

Abstract


This study aimed to examine COVID-19 effect on distance education in higher education in the pre-COVID-19 pandemic (January to November 2019) and post-COVID-19 pandemic periods (December 2019 and January to December 2020). Two different meta-data sets, consisting of 580 articles for the pre-COVID-19 period and 746 for post-the COVID-19 period, obtained by querying the Web of Science database, were used for analysis. SciMAT and Vosviewer software were used for bibliometric analysis. Publications from the two different periods were compared according to keywords, words from the abstract, criteria using co-occurrence and co-word analysis. The result of the keyword co-occurrence analysis shows that the keywords “e-learning” and “online learning” were used more in the post-COVID-19 period compared to the pre-pandemic period. In the pre-pandemic period, the thematic trend of academic studies largely aligned with students and satisfaction. However, in the post-pandemic period, the research trend was mostly toward such themes as video lectures and web 2.0 technologies. The research results show that the impact of COVID-19 was reflected in the research published in the post-pandemic period, with interest in e-learning and online learning increasing in higher education, alongside a trend towards investigating the delivery of instruction rather than conducting student-centered studies.

Key words: distance education, online learning, e-learning, higher education, COVID-19, pandemic

 

---

 

Ovo istraživanje imalo je za cilj ispitati učinke COVID-19 pandemije na obrazovanje na daljinu u području visokoga obrazovanja u periodu prije COVID-19 pandemije (od siječnja do studenoga 2019.) i postpandemijskom razdoblju (prosinac 2019. i od siječnaj do prosinca 2020.). Za analizu korištena su dva niza metapodataka koji su obuhvatili 580 radova iz predpandemijskoga perioda i 746 radova iz razdoblja nakon pandemije izazvane Covid-19 virusom, a dobiveni su pretraživanjem Web of Science baze podataka. SciMAT i Vosviewer programi korišteni su za provođenje bibliometrijske analize. Uspoređene su publikacije iz dva spomenuta razdoblja u odnosu na ključne riječi i riječi iz sažetaka, prema kriterijima zasnovanim na analizi zajedničkih riječi i njihova istodobnoga pojavljivanja. Rezultati istovremenoga pojavljivanja ključnih riječi pokazuju da su riječi „e-učenje” i „online učenje” više korištene u postpandemijskom nego u predpandemijskom razdoblju, u kojemu su se teme istraživanja u velikoj mjeri odnosile na studente i zadovoljstvo. Ipak, u postpandemijskom razdoblju sklonost istraživača većinom se odnosila na teme poput videopredavanja i mrežne 2.0 tehnologije. Rezultati istraživanja pokazuju da je učinak pandemije COVID-19 vidljiv u istraživanjima objavljenima u postpandemijskom razdoblju, s porastom interesa za e-učenje i online učenje u visokom obrazovanju te većom sklonosti istraživanju osiguravanja poduke nego tema vezanih za studente.

Ključne riječi: COVID-19 pandemija, e-učenje, obrazovanje na daljinu, online učenje, visoko obrazovanje


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i2.4534

Refbacks

  • There are currently no refbacks.