Secular Trends of Motor Abilities and BMI among Adolescents from 1998 to 2018 / Sekularni trendovi motoričkih sposobnosti i ITM-a među adolescentima od 1998. do 2018. godine

Mateja Kunješić Sušilović, Marijana Hraski, Jozo Sušilović

Abstract


Continuous observation of the state and trend in adolescents’ physical fitness and BMI (body mass index) is a major indicator of health and well-being sustainability in youth. Because of that, the main goal of this study is to determine secular changes in anthropometric characteristics and some motor abilities of adolescents over a period of 20 years. The research included a total of 177 high school students, 15-16 years old. The first measurement was conducted in 1998 and involved 89 students (63 girls and 26 boys), and the second measurement was conducted in 2018 and involved 88 students (53 girls and 35 boys). Body height and body weight of all participants were measured. Additional tests were performed to asses motor skills: standing long jump (explosive strength), sit and reach (flexibility), sit ups (repetitive strength) and polygon backward (coordination). T-test with descriptive statistics was used to determine the differences between two generations and between genders. The present study indicates no statistically significant difference in anthropometric characteristics among adolescents during the last 20 years. The boys and girls aged 15 and 16 measured in 2018 are slightly taller, heavier, and the BMI is almost the same as in the generation measured in 1998. In terms of motor abilities between the generations of adolescents measured in 1998 and 2018, no negative trend was found except in flexibility, where subjects measured 20 years ago showed statistically better results.The results of this research indicate that the promotion of free play and exercise, the opportunities to participate in organized sports and the quality implementation of physical education classes are very important for contributing to the improvement of motor abilities and maintaining positive anthropometric characteristics in adolescents population.

Key words: anthropometric characteristics; boys and girls; transversal research


---


Kontinuirano praćenje stanja i trendova u tjelesnoj spremnosti i ITM-u (indeksu tjelesne mase) adolescenata glavni je pokazatelj održivosti zdravlja i dobrobiti kod mladih. Zbog toga je glavni cilj ovoga istraživanja utvrditi sekularne promjene antropometrijskih karakteristika i nekih motoričkih sposobnosti adolescenata tijekom 20 godina.

Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 177 srednjoškolaca, starih 15-16 godina. Prvo mjerenje provedeno je 1998. godine i u njemu je sudjelovalo 89 učenika (63 djevojke i 26 mladića), a drugo mjerenje provedeno je 2018. godine i uključeno je 88 učenika (53 djevojke i 35 mladića). Svim sudionicima izmjerena je tjelesna visina i tjelesna masa. Izvršeni su dodatni testovi motoričkih sposobnosti: skok u dalj s mjesta (eksplozivna snaga), pretklon raznožno (fleksibilnost), podizanje trupa (repetitivna snaga) i poligon unatraške (koordinacija). T test i deskriptivna statistika korišteni su za utvrđivanje razlika između dvije generacije i razlika između spolova.

Ovo istraživanje ne pokazuje statistički značajnu razliku u antropometrijskim karakteristikama među adolescentima tijekom posljednjih 20 godina. Mladići i djevojke u dobi od 15 i 16 godina izmjereni u 2018. godini nešto su viši, teži i ITM im je gotovo jednak kao i generaciji izmjerenoj 1998. Što se tiče motoričkih sposobnosti između generacija adolescenata izmjerenih u 1998. i 2018., nema negativnoga trenda osim u fleksibilnosti gdje su ispitanici mjereni prije 20 godina pokazali statistički bolje rezultate.

Rezultati ovoga istraživanja pokazuju da su promicanje slobodne igre i vježbanja, mogućnosti bavljenja organiziranim sportom i kvalitetna provedba nastave Tjelesnoga odgoja vrlo važni za doprinos poboljšanju motoričkih sposobnosti i održavanju pozitivnih antropometrijskih karakteristika kod adolescenata.

Ključne riječi: antropometrijske karakteristike; mladići i djevojke; transverzalno istraživanjeFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i2.4496

Refbacks

  • There are currently no refbacks.