Gifted Students with Disabilities / Daroviti učenici s teškoćama

Daniela Cvitković, Jasmina Stošić

Abstract


Abstract

Gifted children with disabilities, or twice-exceptional students, differ from both gifted children and children with disabilities. Twice-exceptional students are students who show the potential for high achievement or creative productivity in one or more areas, and manifest one or more difficulties. The access to education and support that this group of children needs differ significantly from the approach and support that others need. This paper presents the results of research related to the characteristics, recognition and support for gifted students with learning disabilities, ADHD, and autism spectrum disorder.

Key words: giftedness; gifted students with disabilities; disabilities.

 

---

 

Sažetak

Darovita djeca s teškoćama odnosno dvostruko izuzetni učenici razlikuju se i od darovite djece i od djece s teškoćama. Dvostruko izuzetni učenici su oni učenici koji pokazuju potencijal za visoka dostignuća ili kreativnu produktivnost u jednom ili više područja te također očituju jednu ili više teškoća. Pristup obrazovanju i podrška koju treba ova skupina djece bitno se razlikuje od pristupa i podrške koju trebaju ostali. U ovom su radu prikazani rezultati istraživanja koji se odnose na karakteristike, prepoznavanje i pružanje podrške darovitim učenicima s teškoćama učenja, ADHD poremećajem i poremećajem iz spektra autizma.  

Ključne riječi: daroviti učenici s teškoćama; darovitost; teškoć.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i3.4470

Refbacks

  • There are currently no refbacks.