The Strategic Aim of the Subject Croatian Language in High School from the 1970s to the 2020s / Strateški cilj Hrvatskoga jezika u srednjoj školi od 70-ih g. XX. st. do 2020. godine

Zdenka Burda, Marko Alerić

Abstract


The paper explores the strategic aim (purpose) as the main determinant of Croatian language teaching theory and practice. The research aimed to establish how strategic aims were embedded in high school curricula for the Croatian language from the 1970s to the 2020s and the extent to which they were related to teaching efficiency. Based on the literature and reflection on personal teaching practice, criteria for evaluating the strategic aim of the subject Croatian language were established. The high school curricula for the subject Croatian language from 1974, 1984, versions of the curriculum from 1990 to 1995, followed by the version from 2003 and finally the 2019 Croatian language Curriculum were analyzed, classified, compared and evaluated. The hypothesis that high school curricula for the subject Croatian language from the 1970s to the 2020s have not set the provision of purpose in a quality manner was confirmed. Not one of the mentioned documents met all of the criteria for defining purpose. During the socialist era, the essence of the subject was suppressed, whereas in democratic Croatia the curricula improved with respect to defining the purpose. This trend, however, was stopped with the Curriculum. 

Key words: communicative approach; curriculum; language literacy; mother tongue; purpose.

 

---

 

Rad se bavi proučavanjem strateškoga cilja (svrhe) kao glavne odrednice nastavne teorije i prakse Hrvatskoga jezika. Cilj proučavanja bio je utvrditi kako su u srednjoškolskim planovima i programima Hrvatskoga jezika od 70-ih g. XX. st. do 2020. g. postavljeni strateški ciljevi i u kojoj su mjeri bili povezani s učinkovitošću nastave. Na temelju literature i refleksije osobne nastavne prakse utvrđeni su kriteriji vrednovanja strateškoga cilja Hrvatskoga jezika. Analizirani su, klasificirani, uspoređeni i vrednovani srednjoškolski planovi i programi Hrvatskoga jezika iz 1974., 1984., programske inačice od 1990. do 1995., potom ona iz 2003. g. i Kurikulum Hrvatskoga jezika iz 2019. godine. Potvrđena je hipoteza da u srednjoškolskim planovima i programima Hrvatskoga jezika od sedamdesetih godina XX. st. do 2020. g. odredba svrhe nije kvalitetno postavljena. Ni u jednom od njih nisu zadovoljeni svi kriteriji za definiranje svrhe. U socijalizmu se potiskivala bit predmeta, u demokratskoj Hrvatskoj programi se s obzirom na definiranje svrhe poboljšavaju, no ta se tendencija zaustavlja u Kurikulumu.

Ključne riječi: jezična pismenost; komunikacijski pristup; materinski jezik; nastavni plan i program; svrha


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i1.4453

Refbacks

  • There are currently no refbacks.