Determinants of Artistic Interests in Adolescence: The Importance of Personal and Contextual Factors / Odrednice umjetničkih interesa u adolescenciji: važnost osobnih i kontekstualnih faktora

Iva Šverko

Abstract


The need for artistic creativity is inherent to all children, but as they grow up, the meaning of artistic expression and interest in artistic creativity changes. Entering adolescence, artistic expression for children ceases to be a part of the play and begins to represent child's personality and enduring interests, which is why only some children remain interested in artistic creativity and art. In this paper, we discuss the important determinants of artistic interests in adolescence on a sample of 981 last grade students (67.2 % girls, main age 18 years). The results indicated that the total of 40% of variance of artistic interests is explained by personality traits and personal values, while the importance of family contextual variables was negligible. Among personal factors, the most prominent role of openness to experience was observed, followed by self-actualization values and extraversion, and to some extent by emotionality and utilitarian values. People with greater artistic interest are more open to new experiences, less extraverted, slightly more emotional, and they also place greater importance on self-actualizing values and somewhat lower importance on utilitarian (materialistic) values. Further, the importance of family intellectual-cultural climate for development of artistic interests in adolescence is very weak, and is likely indirect, through personality traits.

Key words: artistic interests; determinants; adolescence; personality traits; values; family

 

---

 

Potreba za umjetničkom kreativnosti urođena je svoj djeci, ali tijekom odrastanja značenje umjetničkoga izričaja i interes za umjetničko stvaranje se mijenjaju. Ulaskom u period adolescencije umjetnički izričaj prestaje biti dio igre i počinje predstavljati djetetovu osobnost i njegove trajne interese, zbog čega samo neka djeca ostaju zainteresirana za umjetničku kreativnost i umjetnost. U ovom radu proučavamo važnost odrednica umjetničkih interesa u adolescenciji na uzorku od 981 učenika završnih razreda srednje škole (67,2 % djevojčica, prosječna dob 18 godina). Rezultati su pokazali da osobine ličnosti i osobne vrijednosti objašnjavaju ukupno 40 % varijance umjetničkih interesa, dok je važnost varijabli obiteljskoga konteksta bila zanemariva. Među osobnim faktorima najznačajniju ulogu ima otvorenost prema iskustvu, nakon čega slijede vrijednosti samoostvarenja i ekstraverzije te do neke mjere emocionalnost i korist. Ljudi s većim umjetničkim interesom otvoreniji su za nova iskustva, manje su ekstrovertirani, nešto više emocionalni. Također, pridaju veću važnost vrijednostima samoostvarivanja te nešto manju važnost utilitarističkim (materijalnim) vrijednostima. Nadalje, važnost obiteljskoga intelektualno-kulturološkog ozračja za razvoj interesa u adolescenciji vrlo je slaba i vjerojatno ostvarena indirektno, kroz osobine ličnost.

Ključne riječi: adolescencija; obitelj; odrednice; osobine ličnosti; umjetnički interesi;  vrijednosti.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i0.4395

Refbacks

  • There are currently no refbacks.