Views on Homeschooling: The Case of Turkey/Stavovi o školovanju kod kuće: slučaj Turske

İpek Derman, Eda Gürlen

Abstract


Abstract
This study aims to find out the reasons for preference of homeschooling by Turkish parents who are reluctant to send their children to school, the reasons for their choice of homeschooling, and their opinions regarding homeschooling. The study was carried out in phenomenological design among qualitative research patterns. Semi-structured interviews were conducted face-to-face with nine mothers who were contacted through social networking sites. The results indicated that the participants do not want to send their children to school mainly because they think existing public schools do not provide well-equipped teachers or learning environments. Also, they revealed that they favour homeschooling as it maintains a learning continuum compliant with human nature, in a learning environment that takes individual characteristics into consideration, so that children can grow up as free-thinking, self-confident individuals with higher self-esteem and awareness of democracy, without losing their intrinsic motivation for learning. Finally, the study disclosed the parents' need for an alternative education environment for their children.

---

Sažetak
Cilj ovoga rada bio je istražiti razloge zbog kojih turski roditelji, koji nevoljko šalju djecu u školu, preferiraju obrazovanje kod kuće te razloge za odluku o školovanju kod kuće i njihovo mišljenje vezano uz školovanje kod kuće. U istraživanju je korišten fenomenološki pristup u okviru kvalitativnih metoda istraživanja. Polustrukturirani intervjui provedeni su licem u lice s devet majki s kojima se stupilo u kontakt putem društvenih mreža. Rezultati su pokazali da sudionice u istraživanju nisu htjele poslati djecu u školu uglavnom jer su smatrale da državne škole ne osiguravaju dobro trenirane učitelje ni okruženje za učenje. Također su otkrile da preferiraju školovanje kod kuće jer ono osigurava učenje usklađeno s ljudskom prirodom, provodi se u okruženju za učenje koje uzima u obzir individualne karakteristike tako da djeca odrastaju u slobodoumne i samouvjerene pojedince s visokim samopouzdanjem i osviještenošću o demokraciji, a da pri tome nisu izgubili vlastitu, unutarnju, motivaciju za učenjem. Konačno, istraživanje je pokazalo da roditelji imaju potrebu za alternativnim obrazovnim okruženjem za svoju djecu.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i4.4369

Refbacks

  • There are currently no refbacks.