Students’ Attitude towards Reading Assignments and Reading: The Perception of Students and Teachers in Secondary Schools in Zagreb / Odnos učenika prema lektiri i čitanju: percepcija učenika i nastavnika u zagrebačkim srednjim školama

Jelena Pavičić Vukičević, Marko Prpić, Irena Cajner Mraović

Abstract


Reading is a significant and mass phenomenon, but the scientific research of various aspects of reading culture, such as the attitude of students towards required reading assignments, is scarce. Research on assigned reading in Croatia is mainly requested by media outlets for the purpose of publishing sensational titles. The results provided to media outlets by research agencies are of questionable scientific and methodological validity. The aim of this paper is to analyse how students and teachers perceive the attitude of students towards fulfilling the requirements pertaining to reading assignments with the purpose of devising efficient reading strategies. The research was conducted on the sample of 451 final year students in five high schools in Zagreb and 102 teachers of those final year students in the 2017-2018 school year. The results of the research indicate that there is a statistically significant difference between students and teachers in the perception of students’ attitude towards assigned reading, where teachers believe to a greater extent than students that students in their school have a positive attitude towards reading assignments.
Key words: competency in the mother tongue; educational theories; National Strategy for the Promotion of Reading; PISA Research; reading literacy.


---


Čitanje je važan i masovni fenomen, no rijetka su znanstvena istraživanja različitih aspekata čitalačke kulture, poput odnosa učenika prema čitanju školske lektire. Istraživanja o lektiri u Hrvatskoj najčešće naručuju medijske kuće kako bi na temelju rezultata objavile senzacionalističke naslove. Rezultati koje medijskim kućama uručuju agencije za provođenje istraživanja upitne su znanstvene i metodološke valjanosti. Cilj rada je analizirati kako učenici i nastavnici percipiraju odnos učenika prema izvršavanju obveza vezanih uz školsku lektiru u svrhu osmišljavanju učinkovitih strategija čitanja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 451 učenika završnih razreda pet zagrebačkih srednjih škola i 102 nastavnika koji su predavali učenicima tih završnih razreda tijekom školske godine 2017./2018. Rezultati istraživanja ukazuju na to da postoji statistički značajna razlika između učenika i nastavnika u percepciji odnosa učenika prema školskoj lektiri, pri čemu nastavnici u većoj mjeri od učenika smatraju da učenici u njihovoj školi imaju pozitivan stav prema školskoj lektiri.

Ključne riječi: čitalačka pismenost; kompetencija iz materinskoga jezika; Nacionalna strategija poticanja čitanja; odgojne teorije; PISA istraživanje. Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i1.4282

Refbacks

  • There are currently no refbacks.