PE Class Attendance and Engagement in Recreational Activities during the COVID-19 Pandemic / Sudjelovanje na nastavi Tjelesne i zdravstvene culture i bavljenje rekreacijskim aktivnostima tijekom pandemije izazvane koronavirusom

Andrea Vrbik, Ivan Vrbik, Srna Jenko Miholić

Abstract


This study was conducted among 137 male students (average age 16.1) of a vocational high school via an online questionnaire concerning online schooling, PE class participation and participation in recreational (leisure) activities before and during the pandemic lockdown. According to the p-value of the Wilcoxon test (p=0.014), the mean value (3.92:3.61), the mode value (4:3) and the frequency of the mode value (46:48) for the observed variables, the students attended PE classes when they were held regularly significantly more than online PE class. Furthermore, the p-value of the Wilcoxon test (p=0.003), the mean (3.72:3.41), the mode (5:3) and the frequency of the mode (57:46) value indicated that students were significantly more engaged in recreational activities before the lockdown than during the lockdown. In order to encourage physical activity during online schooling, a few possible solutions are presented.

Key words: corona virus; physical activity; sedentary behaviour; screen time; youth.

 

---

 

U ovom istraživanju sudjelovalo je 137 učenika muškoga spola (prosječna dob 16,1) srednje strukovne škole putem upitnika koji se odnosio na online nastavu, sudjelovanja na nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture prije i tijekom općega zatvaranja izazvanog koronavirusom, te bavljenje rekreacijskim aktivnostima prije i tijekom općeg zatvaranja. Prema p-vrijednosti Wilcoxonova testa (p = 0,014), aritmetičkoj sredini (3,92 : 3,61), modu (4 : 3) i frekvenciji moda (46 : 48) promatranih varijabli, učenici su pohađali značajno više nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture kad se održavala normalno u odnosu na online nastavu. Nadalje, p-vrijednost Wilcoxonova testa (p = 0,003), aritmetička sredina (3,72 : 3,41), mod (5 : 3) i frekvencija moda (57 : 46) upućivali su na značajno veće sudjelovanje u rekreacijskim aktivnostima prije zatvaranja nego tijekom zatvaranja. S ciljem povećanja tjelesne aktivnosti tijekom online nastave, predloženo je nekoliko mogućih rješenja.

Ključne riječi: koronavirus; tjelesna aktivnost; sjedilačko ponašanje; vrijeme uz ekran; mladi


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i1.4245

Refbacks

  • There are currently no refbacks.