The Relationship between Academic Achievement and Physical Fitness in Preadolescent Children / Povezanost akademskih postignuća i tjelesnoga fitnesa kod djece u predadolescentnoj dobi

Črtomir Matejek, Jurij Planinšec

Abstract


The purpose of the study was to determine whether students differ in terms of their physical fitness according to their academic achievements in mathematics, language (Slovene) and PE. The sample comprised 467 participants: 250 males and 217 females. In order to assess physical fitness levels, eight different tests from the Eurofit test battery were conducted. The academic performance of children was defined on the basis of three criteria: final grades in mathematics, final grades in Slovene language and final grades in the subject of sports. An independent t-test and a multiple regression analysis were performed to determine the relationship between various physical fitness tests and academic achievement. The most important finding of our study is that physical fitness is related to academic achievement in preadolescent children. Children with better academic achievements performed better in most physical fitness tests than peers who had poorer academic performance.

Key words: childhood; motor abilities; school grades.

 

---

 

Svrha studije bila je utvrditi razlikuju li se djeca u pogledu tjelesnoga fitnesa u skladu s njihovim akademskim uspjehom iz matematike, jezika (slovenski jezik) i tjelesne i zdravstvene kulture. Uzorak je obuhvaćao 467 sudionika: 250 dječaka i 217 djevojčica. Kako bi se procijenila razina tjelesnoga fitnesa, provedeno je osam različitih testova iz testne baterije Eurofit. Akademski uspjeh djece definiran je na temelju tri kriterija: završne ocjene iz Matematike, završne ocjene iz Slovenskog jezika i završne ocjena iz Tjelesne i zdravstvene kulture. Izvedeni su neovisni t-test i višestruka regresijska analiza kako bi se utvrdio odnos između različitih testova tjelesnoga fitnesa i akademskoga uspjeha. Najvažniji nalaz našega istraživanja jest da je tjelesni fitnes povezan s akademskim uspjehom kod djece u predadolescentnoj dobi. Djeca s boljim akademskim uspjehom pokazala su bolje rezultate na većini testova tjelesnoga fitnesa u usporedbi s vršnjacima koji su imali slabiji akademski uspjeh.

Ključne riječi: djetinjstvo; tjelesne sposobnosti; školske ocjene.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i1.4231

Refbacks

  • There are currently no refbacks.