Pragmatic Language Skills in Storytelling of Five-Year-Old Children with Autism Spectrum Disorder and Five-Year-Old Children with Typical Development / Pragmatične jezične vještine pripovijedanja kod petogodišnjaka s poremećajem iz autističnoga spektra i petogodišnjaka urednoga razvoja

Darija Skubic, Anja Tkalec, Janez Jerman

Abstract


Children with autism spectrum disorder have many similarities, but there are also significant differences between them. The disorder varies in frequency and intensity, and deviations in the development of verbal and non-verbal communication are common. The problems often particularly reflect the pragmatic level of language, i.e. the ability to use language appropriately and effectively in a social context. One of the indicators for the development of a child's pragmatic speech/language skills is storytelling. This article presents the study in which the storytelling characteristics of five-year-old children with the autism spectrum disorder and the storytelling characteristics of five-year-old children with the typical development were compared using the Little Glove Storytelling Test. The overall performance of children with autism spectrum disorder in the Little Glove Storytelling Test was statistically significantly lower than that of their peers with typical development. We found that at least some of the children with autism spectrum disorder are able to invent stories comparable to the stories of children with typical development, but they have lower scores on most indicators for story evaluation. For those children, it is necessary to provide support and help at both the grammatical and pragmatic levels of language.

Key words: autism spectrum disorder; early childhood; Little Glove Storytelling Test; narrative ability

 

---

 

Djeca s poremećajem iz autističnoga spektra imaju mnogo sličnosti, no među njima postoje i značajne razlike. Poremećaji iz autističnoga spektra razlikuju se u učestalosti i intenzitetu, a odstupanja u razvoju verbalne i neverbalne komunikaciju također su uobičajena. Problemi se često odražavaju na pragmatičnu razinu jezika, odnosno sposobnost odgovarajućega i učinkovitoga korištenja jezika u društvenom kontekstu. Jedan od pokazatelja razvoja pragmatičnih govornih/jezičnih vještina kod djece jest pričanje priča. U ovom radu predstavlja se istraživanje u kojemu se uspoređuju karakteristike pričanja priča kod petogodišnjaka s poremećajem iz autističnoga spektra i karakteristike pričanja priča petogodišnjaka urednoga razvoja koristeći test pripovijedanja Mala rukavica. Opća produktivnost djece s poremećajem iz autističnoga spektra na testu pripovijedanja Mala rukavica statistički je značajno niža nego kod njihovih vršnjaka urednoga razvoja. Ipak, saznali smo da su neka djeca s poremećajem iz autističnoga spektra sposobna izmisliti priče usporedive s pričama djece urednoga razvoja, međutim oni imaju niže rezultate kod većine pokazatelja kojima se priča vrednuje. Za tu je djecu potrebno osigurati podršku i pomoć na gramatičkoj i pragmatičkoj razini jezika.

Ključne riječi: poremećaj iz autističnoga spektra; rano djetinjstvo; sposobnost pričanja priča; test pripovijedanja Mala rukavica


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i1.4173

Refbacks

  • There are currently no refbacks.