Realistic Positioning of Teachers' Values / Realno pozicioniranje vrijednosnih opredjeljenja učitelja

Zana Bojovic, Danijela Vasilijević, Danijela Sudzilovski

Abstract


Within this paper, different classifications of values and value orientations are presented and explained within the framework of theoretical scientific synthesis on the basis which was found to be most suitable for examining teachers’ values and value orientations. At the beginning of the school year 2019/2020, transversal empirical research based on Rokeach’s Value Survey was conducted on a random sample of 408 teachers from Central and Western Serbia. The purpose of the study was to identify terminal and instrumental values of teachers with different length of work experience. In terms of terminal values, all groups of examined teachers identically positioned family security with regards to the other examined values, and in terms of instrumental values, teachers of all groups equally positioned honesty, responsibility and ambition. The resulting parameters of ANOVA test and F values among the groups of examinees showed statistical significance in the preferences for both terminal and instrumental values, confirming that teachers’ professional experience (years of service) has significant influence on positioning values.

Key words: instrumental values; Rokeach’s Value Survey; terminal values; hierarchy.


---


U okvirima teorijske znanstvene sinteze prezentiraju se i obrazlažu različite klasifikacije vrijednosti i vrijednosnih orijentacija i traži najpovoljnija osnova za ispitivanje vrijednosti i vrijednosnih orijentacija učitelja[1]. Na slučajnom uzorku od 408 učitelja središnje i zapadne Srbije, na početku školske 2019./20. godine, a na temelju Rokeachove liste vrijednosti, izvršeno je empirijsko istraživanje transferzalnoga tipa, s osnovnim ciljem da se utvrde terminalne i instrumentalne vrijednosti učitelja različitog broja godina radnoga iskustva. Kod terminalnih vrijednosti, sve skupine ispitanih učitelja identično pozicioniraju obiteljsku sigurnost u odnosu na ostale ispitivane vrijednosti, a kod instrumentalnih vrijednosti učitelji svih skupina jednako izdvajaju: poštenje, odgovornost, ambicioznost. Dobijeni parametri  ANOVA testa i F vrijednosti između skupina ispitanika pokazali su statističku značajnost u pozicioniranju terminalnih i instrumentalnih vrijednosti čime smo potvrdili da godine radnoga skustva učitelja imaju značajan utjcaj na pozicioniranje vrijednosti. 

Ključne riječi: hijerarhija; instrumentalne vrijednosti; Rokeachova lista; terminalne vrijednosti.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i1.4162

Refbacks

  • There are currently no refbacks.