Influence of Karate Training on Morphological Characteristics, Motor Abilities and Skills in Boys / Utjecaj treninga karatea na morfološke karakteristike, motoričke sposobnosti i vještine kod dječaka

Doder Dragan, Lana R Doder, Tihomir Vidranski, Ljubica Duđak

Abstract


The purpose of this study was to determine the effects of an experimental treatment on morphological characteristics as well as basic and specific motor abilities of young karate trainees. 12 morphological, 12 basic motor variables and 5 specific motor variables were applied on 82 boys aged 10-12 years. There were statistically significant differences in morphological characteristics at p<.001. The greatest effects were seen for skin folds, which were significantly lower after treatment. Significant differences were also found for most motor skills at p<.001 (for 9 variables; for one at p<.05). However, no differences were determined in foot tapping and balancing on one foot on a balance beam. The results showed that quite satisfactory effects were achieved, particularly in those abilities with no genetic limitations, which can be considered a significant contribution to sport science and theory of sport and sports training.

Key words: boys; differences; influence; Olympic sport; physical education.

 

---

 

Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi utjecaj eksperimentalnoga programa vježbanja na morfološke karakteristike, bazične i specifične motoričke sposobnosti kod mladih polaznika treninga karatea. Na uzorku 82 dječaka, u dobi od 10 do 12 godina, primijenjeno je 12 morfoloških, 12 bazičnih i 5 specifičnih motoričkih testova. Utvrđeno je da postoje statistički značajne razlike (p < 0,001) u testovima za procjenu morfoloških karakteristika. Najveći učinci transformacijskoga procesa vježbanja uočavaju se na varijabli kožnih nabora koji su nakon kineziološkog tretmana bili znatno niži. Uočene su i statistički značajne (p < 0,001) razlike kod 8 testova za procjenu motoričkih sposobnosti te za jednu varijablu na nivou značajnosti p < 0,05. Međutim, nije bilo statistički značajne razlike kod testa taping nogom i ravnoteža na jednoj nozi. Rezultati ukazuju kako su postignuti sasvim zadovoljavajući učinci, posebice kod onih sposobnosti koje nisu jako genetski determitirane, što se može smatrati značajnim doprinosom znanosti o sportu i teoriji sporta te sportskoga treninga karatea.

Ključne riječi: dječaci; olimpijski sport; razlike; tjelesna i zdravstvena kultura;

utjecaj.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i2.3962

Refbacks

  • There are currently no refbacks.