Relationship between Acceptance and Understanding of the Evolution Theory by Various Groups of Teachers / Odnos između prihvaćanja i razumijevanja teorije evolucije različitih skupina nastavnika

Jelena Stanisavljevic, Penelope Papadopoulou, Dragan Djuric

Abstract


Abstract
In this paper a comparison is made among various groups of Serbian teachers (kindergarten teachers, primary school teachers, biologists, physicists, chemists) in terms of the following factors: acceptance and the understanding of evolution theory. In order to accomplish the tasks of this paper, the specific questionnaire model with parallel groups of teachers was applied (involving 341 teachers). The aim was to identify and measure differences in those factors among these large groups of teachers. The results show that biology teachers performed better on accepting and understanding the evolution theory in comparison with other groups of teachers. Also, we determined that there is a positive correlation between the acceptance and understanding the evolution theory for all groups of teachers. The findings indicate a necessity to enhance the evolution teaching contents in the Serbian system of education for groups of teachers who participated in this investigation. Modern teaching processes, at all levels of education, should involve adequate didactically prepared evolution teaching contents and courses.
Key words: evolution teaching contents; evolution theory; teachers

---

Sažetak
U radu je napravljena usporedba različitih skupina nastavnika iz Srbije (odgajatelji, učitelji, nastavnici biologije, fizike i kemije) u pogledu prihvaćanja i razumijevanje teorije evolucije.
Primijenjen je model posebnog upitnika s paralelnim skupinama nastavnika (ukupno 341 nastavnik). Cilj je bio utvrditi i izmjeriti razlike. Rezultati pokazuju da nastavnici biologije pokazuju bolje rezultate u prihvaćanju i razumijevanju teorije evolucije u odnosu na druge skupine nastavnika.
Utvrdili smo da postoji pozitivna korelacija između prihvaćanja i razumijevanja teorije evolucije za sve skupine nastavnika.
Rezultati pokazuju nužnost poboljšanja nastavnog sadržaja evolucije u obrazovnom sustavu Srbije za skupine nastavnika koji su sudjelovali u istraživanju. Moderna nastava na svim razinama obrazovanja treba uključiti odgovarajuće didaktičkie pripremljene nastavne sadržaje i tečajeve o teoriji evolucije.
Ključne riječi: evolucijski nastavni sadržaji; nastavnici; teorija evolucije


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i3.394

Refbacks

  • There are currently no refbacks.