The Importance of Implementing a Multimedia Application Created according to the ADDIE Instructional Design Model in Writing and Reading the Letters of the Alphabet / Važnost primjene multimedijske aplikacije stvorene prema ADDIE modelu za poučavanje pisanja i čitanja slova

Fadil Novalić, Emruš Azizović, Faruk Selimović, Muzafer Saračević

Abstract


This paper analyzes the impact of multimedia content on success in learning to write and read the letters of the alphabet. For the research purpose and according to the ADDIE model of instructional design, a multimedia application was created for learning to write and read the letters of the alphabet. This paper describes the application interface display, which presents the functions and the parts of the program code. In the focus of the research are the technical possibilities for the use of multimedia application, as well as the impact of its use on the awareness of pupils and teachers on the importance of the introduction of multimedia teaching content. The main research was focused on the effectiveness of learning to write and read the letters of the alphabet and was carried out by comparing the performance of pupils at the end of the school year in two primary schools.

Keywords: application; e-learning; education; improving learning.

 

---

 

U ovom radu ispituje se utjecaj multimedijskoga sadržaja na učenje čitanja i pisanja slova. U svrhu istraživanja izrađena je multimedijska aplikacija za učenje čitanja i pisanja slova, prema ADDIE modelu instrukcijskoga dizajna. U radu je opisana aplikacija prikazom aplikacijskoga sučelja, opisom funkcija i dijelova koda. Istražene su tehničke mogućnosti korištenja multimedijske aplikacije kao i utjecaj njezine uporabe na svijest učenika i nastavnika o važnosti uvođenja multimedijskih nastavnih sadržaja. Glavno se istraživanje odnosi na uspjeh učenja čitanja i pisanja slova, a provedeno je usporedbom postignuća učenika na kraju školske godine u dvije osnovne škole.

Ključne riječi: aplikacija; e-učenje; obrazovanje; poboljšavanje nastave.

 

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i1.3888

Refbacks

  • There are currently no refbacks.