Group Identity in a Secondary School Classroom Constructed through Musical Creation / Oblikovanje grupnoga identiteta glazbenim stvaranjem u srednjoj školi

Carlos Lage-Gómez, Roberto Cremades-Andreu

Abstract


Music plays an important role in the construction of identity in adolescence. However, few studies have explored the relationship between the formation of group identities in adolescence and musical creation as an experiential group activity in secondary school. Therefore, the aim of the present study was to shed light on the formation of group identities in the classroom and determine the factors involved in this process. An educational project focusing on participatory musical creation was carried out in three Spanish secondary schools, involving 267 students. Data were collected by means of participant and non-participant observation, a classroom diary, a questionnaire and video recordings, analysed within the framework of activity theory. The results revealed the influence of a number of interconnected determinants on the formation of group identity in the classroom: (1) student involvement in all stages of the project; (2) the construction of meaningful musical experiences through the students’ role as musicians; (3) the classroom climate; (4) the emergence of positive emotions; (5) high motivation to learn; and (6) student identification with their own music. These results indicate the useful role of music creation in the formation of group identity.

Keywords: activity theory; creative learning; music; participation; secondary education


---


Glazba ima važnu ulogu u izgradnji identiteta tijekom adolescencije. Unatoč tome, malo je studija istraživalo odnos između oblikovanja grupnih identiteta u adolescenciji i glazbenoga stvaranja kao iskustvene grupne aktivnosti u srednjoj školi. Stoga je cilj ovoga istraživanja bio osvijetliti oblikovanje grupnih identiteta u razredu i utvrditi čimbenike uključene u taj proces. Proveden je obrazovni projekt s fokusom na participacijsko glazbeno stvaranje u tri srednje škole u Španjolskoj. U projektu je sudjelovalo 267 učenika. Podatci su sakupljeni metodama sudioničkoga promatranja, promatranja bez sudjelovanja, razrednoga dnevnika, upitnika i videozapisa, a analizirani su unutar okvira teorije aktivnosti. Rezultati pokazuju utjecaj određenoga broja međusobno povezanih faktora na oblikovanje grupnoga identiteta u učionici: (1) učenički angažman u svim stadijima projekt, (2) stvaranje značajnih glazbenih iskustava kroz učeničke uloge glazbenika, (3) razredno ozračje, (4) javljanje pozitivnih emocija, (5) visoka motivacija za učenje i (6) poistovjećivanje učenika s vlastitom glazbom. Navedeni rezultati otkrivaju pozitivno djelovanje glazbenoga stvaralaštva na oblikovanje grupnoga identiteta.

Ključne riječi: glazba; kreativno učenje; sudjelovanje; srednjoškolsko obrazovanje; teorija aktivnosti.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v23i1.3824

Refbacks

  • There are currently no refbacks.