The Docimologically Based Evaluation of Knowledge in Vocational Education of Healthcare Professionals / Dokimološki utemeljeno vrednovanje znanja u strukovnom obrazovanju zdravstvenih radnika

Dejan Živanović, Jovan Javorac, Adriano Friganović, Evangelos Fradelos

Abstract


Diversity of teaching curriculum in vocational subjects requires the application of
different didactic-methodical approaches to teaching, and thus different methods for
students’ knowledge evaluation. Objective assessment of knowledge is the imperative
of the quality vocational education of healthcare professionals; in the evaluation of
students’ progress and final assessment of students’ knowledge, the formative and
summative methods are commonly used during or after the course of a particular
subject. Modern higher education insists on objectivity and scientific foundation of
the evaluation process, which is the main reason why the didactic docimology has
finally received a deserved place in the pedagogical practice in the last decades. The
aim of this paper is to emphasize the importance of the unconditional appliance of
scientific principles in students’ knowledge evaluation, critically analyze elements of
the existing objective methods of assessment in vocational education of healthcare
professionals, and to emphasize the social and professional significance of the
student’s final grade, which should be an unambiguous indicator of acquired
professional skills of a graduate student of healthcare sciences.
Key words: final grade; formative knowledge assessment; healthcare science; skills;
summative knowledge assessment.

 

-

 

Raznolikost nastavnoga plana i programa u stručnim predmetima zahtijeva
primjenu različitih didaktičko-metodičkih pristupa poučavanju, a samim tim
i različitih metoda ocjenjivanja znanja studenata. Objektivno ocjenjivanje
znanja imperativ je kvalitetnoga strukovnog obrazovanja zdravstvenih radnika.
U vrednovanju napretka studenata i konačnoj procjeni njihovoga znanja,
uobičajeno se koriste i sumativne i formativne metode, tijekom ili nakon pojedinoga
nastavnog tečaja. Moderno visoko obrazovanje uvjetuje na objektivnosti
i znanstvenoj utemeljenosti procesa vrednovanja, što je glavni razlog zašto je
didaktička dokimologija u posljednjim desetljećima konačno dobila zasluženo
mjesto u pedagoškoj praksi. Cilj je ovoga rada naglasiti važnost bezuvjetne
primjene znanstvenih načela u evaluaciji znanja studenata, kritički analizirati
elemente postojećih objektivnih metoda ocjenjivanja u strukovnom obrazovanju
zdravstvenih radnika te naglasiti društveni i profesionalni značaj studentove
završne ocjene, koja bi trebala biti nedvosmislen pokazatelj stečenih profesionalnih
vještina diplomiranoga studenta zdravstvenih znanosti.
Ključne riječi: formativna procjena znanja; sumativna procjena znanja; vještine;
završna ocjena; zdravstvene znanosti.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v22i4.3806

Refbacks

  • There are currently no refbacks.