Intercultural Competences in Initial Teacher Education – Comparative Analysis / Interkulturalne kompetencije u inicijalnom obrazovanju učitelja – komparativna analiza

Vesnica Mlinarević, Ružica Tokić Zec

Abstract


The future of an individual and society in the global world is reflected in the
organization and quality of today’s school, educational system and teacher education.
Interculturalism is encouraged by education in school as a social community which
accepts diversity as a value. The aim of intercultural education is the development
of intercultural sensitivity and acquisition of knowledge, skills and abilities needed
for functioning in a multicultural society. Inclusion of intercultural education in the
school curriculum implies the responsibility of all, mostly teachers because they are
directly involved in the educational process. The intercultural competence of teachers
refers to the interaction encouraging mutual learning with culturally diverse pupils.
The paper analyzes valid legal documents and university programs of Croatian
teacher studies from the point of interculturalism. The aim of the research is to
inspect the relevant legal framework and determine intercultural contents in the
Croatian primary teacher education study programs. The comparative analysis of
study programs for primary school teachers (in Osijek, Zagreb, Split, Rijeka and Pula)
shows that intercultural content is present but differs in number and type. The premise
of successful intercultural education is a quality initial teacher education.
Key words: intercultural education; school culture; study programs; teacher


-


Budućnost pojedinca i društva u globalnom svijetu ogleda se u ustroju i kvaliteti
današnje škole, sustavu odgoja i obrazovanja te izobrazbe učitelja. Interkulturalizam
se potiče odgojem i obrazovanjem u školi kao socijalnoj zajednici koja prihvaća
različitost kao vrijednost. Cilj interkulturalnoga obrazovanja je razvoj interkulturalne
osjetljivosti te stjecanje znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za djelovanje u
multikulturalnom društvu. Uključivanje interkulturalnoga obrazovanja u školski
kurikul implicira odgovornost svih, najviše učitelja jer neposredno sudjeluju u
odgojno-obrazovnom procesu. Interkulturalna kompetencija učitelja odnosi se
na ostvarivanje interakcija koje potiču uzajamno učenje s kulturalno drukčijim
učenicima. U radu se analiziraju pojedine važeći dokumenti zakonske legislative i
sveučilišni programi hrvatskih učiteljskih studija s motrišta interkulturalizma. Cilj
istraživanja je uvid u relevantni zakonski okvir i utvrđivanje interkulturalnih sadržaja
u hrvatskim studijskim programima za školskoga učitelja. Komparativnom analizom
studijskih programa za školskoga učitelja (u Osijeku, Zagrebu, Splitu, Rijeci, Zadru
i Puli) evidentno je da interkulturalnih sadržaja ima, no oni se razlikuju po broju i
vrsti. Pretpostavka uspješnoga interkulturalnog odgoja i obrazovanja jest kvalitetno
inicijalno obrazovanje učitelja.
Ključne riječi: interkulturalno obrazovanje; kultura škole; studijski programi; učitelj.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v22i4.3803

Refbacks

  • There are currently no refbacks.