Specificity of Schoolchildren's Social Skills during Physical Education Classes / Specifičnost socijalnih vještina školske djece za vrijeme nastave tjelesnog odgoja

Romualdas Malinauskas, Arunas Emeljanovas

Abstract


 

Abstract
The objective of the study was to analyse the level of schoolchildren's social skills during physical education classes, and to examine specificity of social skills among schoolchildren during physical education classes. The analysis included 364 schoolchildren (178 male and 186 female students). The data were collected according to social skills inventory prepared by Bakutyte and adapted by Sniras and Malinauskas. An original conception of the exploration of schoolchildren’s social skills during physical education classes is presented and efficiently applied; it is a unique study dealing with gender differences in schoolchildren’s social skills during physical education classes. It has been revealed that female students show higher levels of the following social skills: willingness to console (p<0.01), and to help (p<0.01), not pretending (p<0.05), not cheating (p<0.05), and not humiliating others (p<0.05).
Key words: level of social skills; physical education classes; social skills.

---

Sažetak
    Cilj je istraživanja bio analizirati razinu socijalnih vještina školske djece za vrijeme nastave tjelesnog odgoja i ispitati specifičnosti socijalnih vještina među školskom djecom za vrijeme tjelesnog odgoja. Analiza je obuhvatila 364 školske djece (178 dječaka i 186 djevojčica). Podatci su prikupljeni s pomoću upitnika o socijalnim vještinama koji je pripremio Bakutyte, a prilagodili su ga Sniras i Malinauskas. Originalna koncepcija istraživanja socijalnih vještina učenika tijekom tjelesnog odgoja predstavljena je i učinkovito primijenjena; u pitanju je jedinstveno istraživanje koje se bavi razlikama u socijalnim vještinama prema spolu školske djece za vrijeme nastave tjelesnog odgoja. Rezultati su pokazali da su djevojčice postigle višu razinu u sljedećim socijalnim vještinama: utješiti (p<0,01), pomoći (p<0,01), ne pretvarati se (p<0,05), ne varati (p<0,05), ne ponižavati druge (p<0,05).
Ključne riječi: razina socijalnih vještina; tjelesni odgoj; socijalne vještineFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.380

Refbacks

  • There are currently no refbacks.