Organisation of Physical Activities as a Precondition for Quality Development of Motor Abilities of School Children / ORGANIZACIJA TJELOVJEŽBE KAO PREDUVJET KVALITETNOG RAZVOJA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD ŠKOLSKE DJECE

Živorad Marković, Emina Kopas-Vukašinović

Abstract


Abstract 
 In their work the authors consider the significance of organizing physical activities for the development of school children’s abilities. Led by the theoretical basis that physical development of children represents a basis for their entire development, and that fine motor skills are determined by the development of gross motor skills, the authors point to the significance of content and structure of the physical education programme for lower primary school grades. It is evident that the effects of cultivating children’s development during the preschool period can be seen in lower primary school classes. The goal of this research was to determine if and how much a different organization of the preparatory part of the physical education lesson for younger school children determines the differences in the development of their motor abilities. Using the experimental method, the effects of a prolonged preparatory part of a lesson in younger school classes were tested. This part was realized through a series of exercises which were supposed to have an influence on the transformation of motor abilities in relation to the structure with a standard duration of certain parts of the lesson. It was determined that a certain increase in pupils’ body movement during a physical activity can significantly contribute to the better development of motor abilities. These abilities determine proper physical development and improvement of health, which is the general aim of physical education.
Key words: lesson structure; preparatory part of physical education lesson; physical education programme

---

U ovom radu autori razmatraju značenje organiziranja tjelovježbe u svrhu razvoja sposobnosti školske djece. Vodeći se teorijskim temeljima da fizički razvoj djeteta predstavlja temelj njegova cjelokupnog razvoja, te da su fine motoričke vještine određene razvojem grube motorike, autori ističu značenje sadržaja i strukture programa tjelovježbe u nižim razredima osnovne škole. Učinci kultiviranja dječjeg razvoja u predškolskom periodu vidljivi su kod djece u nižim razredima osnovne škole. Cilj je ovog istraživanja bio utvrditi određuje li, i u kojoj mjeri, različita organizacija pripremnoga dijela nastave tjelovježbe, razlike u razvoju motoričkih sposobnosti djece mlađega osnovnoškolskog uzrasta. Uporabom eksperimentalne metode, ispitivani su učinci produženoga pripremnog dijela nastavnog sata. Taj je dio ostvaren kroz sustav vježbi za koje se pretpostavlja da imaju utjecaja na transformaciju motoričkih sposobnosti u odnosu na strukturu sata s uobičajenim trajanjem određenih dijelova. Utvrđeno je da određeno povećanje kretanja tijekom tjelovježbe može značajno pridonijeti boljem razvoju motoričkih sposobnosti. Te sposobnosti utječu na pravilan tjelesni razvoj i bolje zdravlje, što je i opći cilj nastave tjelesne i zdravstvene kulture.
Ključne riječi: struktura sata; pripremni dio sata tjelesne i zdravstvene kulture; program tjelesne i zdravstvene kulture.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i1.358

Refbacks

  • There are currently no refbacks.