The Impact of Electronic Communication and the Net Language on the Language Use and Linguistic Expressions of Today’s Youth in Hungary / Utjecaj elektroničke komunikacije i internetskoga jezika na uporabu jezika i jezični izričaj današnje mladeži

Josip Ivanović, Márta Törteli Telek, György Molnár, Jinil Yoo, Zoltán Szűts, János Vilmos Samu

Abstract


The present study retraces how the prestige of written language conventions impacts internet-based communication and how this linguistic subculture influences the use, development and evolution of language. The author’s basic premise is the “linguistic frugality” as a definitive characteristic of the Internet, resulting in the formation of a written slang. The authors shed light at the respective forms used in internet communication. The study explores the main manifestations of the abovementioned slang and investigates idiosyncratic orthographic solutions dominating the World Wide Web. Due to the paralinguistic deficiencies of the written text primarily manifested in the lack of a metalanguage or mimicry, the emotional content of our messages is expressed in the form of smile symbols. Consequently, the phonetic equivalents of the written image tend to dominate texts exhanged via e-mail or chat lines. The increasing domination of the net language by images results in visible semiotic and grammatic consequences. Thus a new metaphoric language is being born as established textual forms start to become obsolete. However, one basic question remains: Will the new digital communication options lead to linguistic vitality, linguistic diversity and creative language use, or the net language will have a negative impact on the development of language and result in overall value
loss? In sum, the authors explore the impact of net language or internet-based
communication on the language use and linguistic expressions of today’s youth.
Key words: creativity; net language; language norms; universal language.

 

-

 

U ovom istraživannju ispituje se način na koji prestiž konvencija pisanoga
jezika oblikuje internetsku komunikaciju i utjecaj novonastale jezične potkulture
na korištenje i evoluciju jezika. Polazeći od premise “lingvističke štedljivosti” -
neosporne osobine interneta koja dovodi do formiranja pisanoga slenga, autori
proučavaju povezane oblike koji se upotrebljavaju u internetskoj komunikaciji,
glavne pojave spomenutoga slenga i idiosinkratična pravopisna rješenja koja
dominiraju internetom. Zbog paralingvističke manjkavosti pisanoga teksta,
prvenstveno izostanka metajezika i mimike, emocionalni sadržaj naših poruka
izražava se simbolom osmijeha. Na taj način svakodnevno svjedočimo dominaciji
fonetskih ekvivalenata pisanih slika tekstovima koji se razmjenjuju putem e-poruka
ili u pričaonicama (chatovima). Sve veća dominacija slika jezikom interneta ima
vidljive semiotičke i gramatičke posljedice, vodi zastarijevanju uspostavljenih
tekstualnih oblika i daje uzlet novom metaforičkom jeziku. Ipak, osnovno pitanje
ostaje: vode li nove digitalno-komunikacijske mogućnosti jezičnoj vitalnosti,
raznolikosti i kreativnoj upotrebi jezika ili jezik interneta ima negativan učinak
na razvoj jezika i vodi sveopćem obezvrjeđivanju? Zaključno, autori istražuju
učinak internetskoga jezika ili komunikacije na internetu na upotrebu jezika i
jezični izričaj današnje mladeži.
Ključne riječi: jezik interneta; jezične norme; kreativnost; univerzalni jezik.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v22i4.3574

Refbacks

  • There are currently no refbacks.