Stress Sources In Preschool Teachers In The City Of Zagreb/Izvori stresa kod odgojitelja u Gradu Zagrebu

Sara Kozjak Dragčević, Siniša Opić

Abstract


The paper investigates the sources of stress at work of kindergarten educators. Its aim is to explore various sources of stress in kindergartens in the City of Zagreb, as well as stress intensity regarding years of work and education group in which they have been working. The study involved 257 educators from Zagreb, aged 22 to 65. For research purposes, the Scale of Assessment of Stress at Work of the Educators was used. The scale describes situations the educators meet daily and asks them to estimate to what extent particular situation is stressful. The research has shown that the greatest intensity of stress in educators is caused by parent behaviour. Additionally, prolonged work experience reduces stress in certain situations. The research results contribute to a better understanding of the work of educators and specific sources of stress in their work environment. They should help in further development of recognition, prevention and solution measures.

Key words: stress sources at work; stress in the educator; stress at the workplace

Ovaj rad proučava izvore stresa na poslu odgojitelja u dječjem vrtiću. Cilj rada je istražiti različite izvore stresa u dječjim vrtićima na području Grada Zagreba te njihov intenzitet s obzirom na godine staža i odgojnu skupinu u kojoj trenutno rade. U ispitivanju je sudjelovalo 257 odgojitelja iz Zagreba u dobi od 22 do 65 godina. Za potrebe istraživanja korištena je Skala procjene stresa na poslu odgojitelja.  Skalom su opisane situacije s kojima se odgojitelji svakodnevno susreću te su morali procijeniti u kojoj je mjeri određena situacija stresna za njih. Istraživanje je pokazalo da najveći intenzitet stresa kod odgojitelja izazivaju ponašanja roditelja. Također, porastom radnog iskustva smanjuje se stres u određenim situacijama. Rezultati istraživanja pridonose boljem razumijevanju posla od odgojitelja i specifičnim izvorima stresa za njihovo radno okruženje. Oni pomažu u daljnjim mogućnostima razvoja mjera prepoznavanja, prevencije i rješenja.

Ključne riječi: izvori stresa na poslu; stres kod odgojitelja; stres na radnom mjestuFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i0.3425

Refbacks

  • There are currently no refbacks.