Education, Labour Market and Reindustrialization - Case of Serbia / Obrazovanje, tržište rada i reindustrijalizacija – slučaj Srbije

Sofija Adzic, Radovan Pejanovic, Branko Medojevic

Abstract


Abstract
This paper is the result of research about the role of the education system in initializing and realization of the reindustrialization project in Serbia towards the European concept of endogenous, auto-propulsive and self-sustainable development, based on scientific knowledge. An appropriate methodology was developed for the needs of this research. Its key feature is that the strategy for the system modernization should be defined as a combination of a normative and growth strategy, since an industrial enterprise is supposed to become a (virtual) school. The key outcome is that the education system has two assignments. The first one is that smaller modifications of its own resources in order to provide support to the offer on the labour market will enable the beginning of the project of reindustrialization of Serbia in 2020. The second is that by 2020 a workforce will have been created from the scarce work contingent of people born after 1990 who will have the flexibility, innovation and ability to become involved into new processes and with products which will enable the further implementation of the industrialization process in Serbia.
Key words: education for European and global labour market; higher and lifelong education; medium system; modernization strategies; reindustrialization; self-organisation

---

Sažetak
Ovaj rad rezultat je istraživanja o ulozi obrazovnog sustava u pokretanju i realizaciji projekta reindustrijalizacije u Srbiji da bi se dosegao europski pojam endogenog, samopokretačkog i samoodrživog razvoja, utemeljen na znanstvenom znanju. Za potrebe istraživanja osmišljena je odgovarajuća metodologija. Njezina je glavna značajka da bi se strategija osuvremenjivanja sustava trebala opisati kao kombinacija normativne strategije i strategije rasta, budući da bi industrijsko poduzeće trebalo postati virtualna škola. Ključni rezultat upućuje na to da obrazovni sustav ima dva bitna zadatka. Prvi je zadatak da se manjim preinakama vlastitih resursa, a da bi se podržala ponuda na tržištu rada, omogući početak projekta reindustrijalizacije Srbije 2020. godine. Drugi je da će se do 2020. stvoriti takva radna snaga iz oskudne radne snage ljudi rođenih nakon 1990. koja će imati fleksibilnost, pokazati inovacije i sposobnost uhvatiti se u koštac s novim procesima i proizvodima koji će omogućiti daljnju provedbu procesa industrijalizacije Srbije.
Ključne riječi: obrazovanje za europsko i svjetsko tržište rada; reindustrijalizacija; samoorganizacija; srednji sustav; strategije osuvremenjivanja; visoko i cjeloživotno obrazovanje


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.335

Refbacks

  • There are currently no refbacks.