The Effect of Teacher Characteristics on Student Achievement: A Meta-Analysis Study / Utjecaj učiteljskih osobina na učenička postignuća: Meta-analitička studija

Şahin Danişman, Mustafa Güler, Engin Karadağ

Abstract


Abstract

Hypothesizing that teacher characteristics may have an impact on learning outcomes, the current study tested this assumption, presenting statistical evidence of the findings. In this meta-analysis study, teacher characteristics were determined in the light of the existing literature, followed by an analysis of the relationships between teacher characteristics and student achievement.  The analysis protocol of the literature review encompassed a total of 1,042 correlational values drawn from 209 independent research articles or theses/dissertations, which included 3,225,488 study subjects. The results of the application of a random effect model showed that teacher characteristics had a low-level positive effect on student achievement. The positive effect is discussed in terms of teacher competences and qualifications. In the context of the components of teacher characteristics, the effects of all dimensions in the framework were found to be significant. More specifically, student achievement was found to be influenced at the greatest level by teachers’ personal qualities, while it was least impacted by instructional management. Some suggestions are recommended for future studies in light of the conclusions.

Keywords meta-analysis; student achievement; teacher characteristics

 

---

 

Sažetak

Pretpostavljajući da učiteljske osobine imaju utjecaj na rezultate učenja, studija je testirala uvjerenje, i predstavila statističke dokaze i pronalaske. U ovoj meta-analitičkoj studiji učiteljske osobine su određene na temelju postojeće literature koju slijedi analiza odnosa učiteljskih osobina i učeničkih postignuća. Analitički protokol pregleda literature pokriva u cijelosti 1,042 međuovisne vrijednosti izvučene iz 209 neovisnih istraživačkih članaka ili teza/disertacija, koje uključuju 3,225,488 subjekata istraživanja. Rezultati primjene modela slučajnog učinka pokazuju da osobine učitelja imaju nizak pozitivan utjecaj na učenička postignuća. Pozitivni utjecaji su razmatrani u okviru učiteljskih vještina i kvalifikacija. U kontekstu sadržajnih elemenata učiteljskih vještina posljedice svih dimenzija unutar okvira su se pokazale značajnima. Preciznije, pokazalo se da na učenička postignuća ponajviše utječu učiteljske osobne kvalitete, dok je najmanji učinak ostavljao proces upravljanja učenjem. U svjetlu ovih zaključaka dane su određene sugestije i preporuke za buduće studije.

Ključne riječi meta-analiza, učeničko postignuće, učiteljske osobine


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i4.3322

Refbacks

  • There are currently no refbacks.