Students’ Standpoints about the Significance of Cooperative Learning in Maths Teaching in Lower Primary School Grades

Elvira Kovács, Valerija Pinter Krekić, Josip Ivanović

Abstract


Povećanje učinkovitosti nastave matematike predstavlja podjednako veliki izazov i za nastavnike i za istraživače. Odabrana obrazovna strategija, primijenjeni oblici i metode rada značajno utječu na uspješnost učenja kod osnovaca.Tijekom suradničkog učenja učenici su oduševljeniji i radije sudjeluju u rješavanju zadataka. Struktura jednog takvog školskog sata drukčija je od strukture tradicionalnog sata. Veću ulogu dobiva samostalnost učenika, njihova suradnja, komunikacija i rješavanje problema, a samim tim i učenici postaju kreativniji i dosjetljiviji.Cilj ovog istraživanja bio je ispitati korelaciju između primjene suradničkog učenja i stavova prema nastavi matematike kod učenika nižih razreda osnovne škole.Ispitivanja su vršena među osnovcima, u četiri osnovne škole u Subotici u drugom polugodištu školske 2016./2017. godine, a uzorak je predstavljalo 210 učenika (N=210).Prema dobivenim rezultatima, nakon intenzivno primijenjenog suradničkog rada, učenici su izvijestili o pozitivnoj promjeni vezanoj za njihovu aktivnost i stavove u nastavi matematike, u domeni komunikacijskih sposobnosti i na polju sposobnosti za suradnju u timskom radu te su i svoje osobne učinke ocijenili kao bolje.Rezultati istraživanja, detaljno prikazani u ovom radu, doprinose potvrđivanju one pretpostavke po kojoj se može utvrditi korelacija između primjene suradničkog učenja i razvoja pozitivnih stavova o nastavi matematike kod učenika nižih razreda osnovne škole.
Ključne riječi: suradničko učenje, stavovi prema matematici, učinkovitost.

Full Text:

Untitled PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v22i2.3286

Refbacks

  • There are currently no refbacks.