Correlations of Motor Abilities and Motor Skills in 11-Year-Old Pupils / Povezanost motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja kod učenika u dobi od 11 godina

Bojan Babin, Tonči Bavčević, Lidija Vlahović

Abstract


Abstract


The research has been conducted with the aim of establishing correlations between motor abilities and motor skills of representative teaching themes of the physical education curriculum for fifth grade pupils in primary school. Accordingly, 21 tests for estimating motor abilities and 7 tests for estimating motor skills were applied on the sample of 152 eleven-year- old pupils. The results of the correlation analysis indicated a high level of linear connection between the two observed groups. Two significant canonical roots were isolated using the canonical correlation analysis. The first root was defined by the relations between the following tests: high jump (scissors technique), fast running (up to 60m) from the low start, basic floor shoot (handball) and volley above the forehead from the middle position (volleyball) with coordination, frequency movement velocity, and static and explosive strength. The second root is defined by two relations. The first points to the connection of the results of the following tests: hand stand along the vertical surface with the factors of strength, balance, flexibility and coordination, while the other is based on the connection between the tests basic floor shoot (handball) and volley above the forehead from the middle volleyball position (volleyball) with the trunk repetitive strength and explosive strength of arms and shoulders. 

Key words: fifth grade primary school pupils; motor learning; motor manifestations; physical education


---
Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja relacija između motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja reprezentativnih nastavnih tema službenog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenike petih razreda osnovne škole. Sukladno navedenom, na uzorku od 152 učenika u dobi od 11 godina primijenjen je 21 test za procjenu motoričkih sposobnosti te 7 testova za procjenu motoričkih znanja. Rezultati korelacijske analize ukazali su na visok stupanja linearne povezanosti dvaju promatranih skupova. Kanoničkom korelacijskom analizom izolirana su dva značajna kanonička korijena. Prvi korijen definiran je relacijama između testova: Skok uvis prekoračnom tehnikom „škare“, Brzo trčanje do 60 m iz niskog starta, Šut s tla osnovnim načinom (rukomet) te Vršno odbijanje iz srednjeg odbojkaškog stava (odbojka) s koordinacijom, brzinom frekvencije pokreta te statičkom i eksplozivnom snagom. Drugi korijen definiraju dvije relacije. Prva ukazuje na povezanost rezultata testa Stoj na rukama uz okomitu plohu s faktorima snage, ravnotežom, fleksibilnošću te koordinacijom, dok se druga zasniva na povezanosti testova Šut s tla osnovnim načinom (rukomet) te Vršno odbijanje iz srednjeg odbojkaškog stava (odbojka) s repetitivnom snagom trupa te eksplozivnom snage ruku i ramenog pojasa.
Ključne riječi: učenici petih razreda osnovne škole; motoričko učenje; motoričke manifestacije; tjelesna i zdravstvena kultura

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i2.321

Refbacks

  • There are currently no refbacks.