The Effect of Flavonoids on Hydra – Alga Symbiosis and the Implementation of the Given Experiment in Schools/Učinak flavonoida na simbiozu hidre i alge i primjena navedenog eksperimenta u školama

Goran Kovačević, Damir Sirovina, Monika Karin, Valentina Bartol, Valerija Vujčić, Mirko Ruščić

Abstract


Abstract  

Hydra (Cnidaria) is a cosmopolite freshwater invertebrate that establishes symbiosis with unicellular algae. Its simple body is comprised of three layers: epidermis, mesoglea and gastrodermis. The goal of this research was to determine the effect of flavonoids quercetin and naringenin upon hydra – alga symbiosis, to determine how motivated teachers are to perform such a mode of teaching and whether this motivation depends on their age, years of working experience, the school they work in, available time, space and material. An anonymous survey on a sample of 100 biology teachers was used in the research. Hydras and algae were treated with quercetin and naringenin in concentrations of 0.2, 0.25 and 0.3 gL−1 and compared to the control, and Chlorella bioassay was used. Morphological changes included migration, reaction to mechanical stimuli, asexual reproduction, secretion of mucus and mortality. Cyto-histological analysis revealed changes of all three layers and growth inhibition. Naringenin exerted altogether higher impact than quercetin. Survey results indicated that teachers are willing to use this experiment in school, and that most schools have the minimum required equipment. Because of the possibility of adapting this experiment in different temporal and spatial conditions, its performance in school is suggested.

Key words: learning; motivation; naringenin; quercetin; teaching.


---


Sažetak

Hydra (Cnidaria) je kozmopolitski slatkovodni beskralježnjak koji uspostavlja simbiozu s jednostaničnim algama. Njezino jednostavno tijelo sastoji se od tri sloja: epiderma, mezogleje i gastroderma. Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi utjecaj flavonoida kvercetina i naringenina na simbiozu hidre i alge, odrediti koliko su nastavnici motivirani za primjenu takvog načina poučavanja te ovisi li navedena motivacija o njihovoj dobi, godinama radnog iskustva, školi u kojoj rade, raspoloživom vremenu, prostoru i materijalima. U istraživanju je upotrijebljena anonimna anketa na uzorku od 100 nastavnika biologije. Hidre i alge tretirane su kvercetinom i naringeninom pri koncentracijama od 0,2, 0,25 i 0,3 gL-1 i uspoređene su s kontrolnim uzorkom, a koristio se biološki test Chlorella test. Morfološke promjene uključivale su migraciju, reakciju na mehaničke podražaje, nespolno razmnožavanje, izlučivanje sluzi i smrtnost. Citološko-histološkom analizom utvrđene su promjene svih triju slojeva, kao i inhibicije rasta. Naringenin je imao ukupno veći učinak od kvercetina. Rezultati dobiveni anketom pokazali su da su nastavnici spremni izvoditi navedeni eksperiment u školi te da većina škola ima minimalnu potrebnu opremu. Zbog mogućnosti prilagodbe opisanog eksperimenta različitim vremenskim i prostornim uvjetima, predlaže se njegova primjena u školi.

Ključne riječi: učenje; motivacija; naringenin; kvercetin; nastava.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i4.3158

Refbacks

  • There are currently no refbacks.