Systematic Review of Web-based Learning Environments in High School Mathematics Education: Attitude, Achievement, Challenges and Possible Solutions / Sustavan pregled mrežnih okruženja učenja u nastavi matematike na sekundarnoj razini obrazovanje: stavovi

Philip Siaw Kissi, Muesser Nat, Adeleye Idowu

Abstract


Abstract

Web-based learning environments (WBLE) are widely adopted in the context ofhigher education. Comparatively, little is known about how they are used in highschool mathematics curricula. Therefore, this systematic review investigates howWBLEs are applied in high school education and which outcomes this instructionalapproach has resulted in up to now. 14 related journal publications on high schoolWBLE are identified and analysed in terms of their WBLE activities, studentachievement, attitude, and challenges encountered. The findings suggest thatseveral activities are used in WBLE. WBLE application in high school mathematicseducation produced a neutral or positive effect on student achievement whencompared to traditional classroom-based learning. Students' attitudes towardWBLE approach are varied. WBLE implementation challenges are classifiedas student-associated, faculty-associated, and operational. We proposed sevenpossible solutions to address these challenges based on previous studies. Also,recommendations for future research are discussed.Keywords: High school; mathematics education; student-centred learning; Web-basedlearning environments.


---


Sažetak

Mrežna okruženja za učenje (WBLE) široko su prihvaćena u kontekstu visokogaobrazovanja. S druge strane, malo se zna o tome kako se ona koriste u programimamatematike u višim razredima osnovnih te u srednjim školama. Stoga se u ovomesustavnom pregledu istražuje kako se WBLE primjenjuje na sekundarnoj raziniobrazovanja i koji su dosdašnji rezultati primjene ovog nastavnoga pristupa.Odabrano je 14 relevantnih časopisa o WBLE-u na sekundarnoj razini obrazovanjate analizirano u smislu njihovih WBLE aktivnosti, postignuća učenika, stavova iizazova s kojima se susreću. Rezultati pokazuju da se u WBLE-u koristi nekolikoaktivnosti. Primjena WBLE-a u matematičkom obrazovanju na srednjoškolskojrazini proizvela je neutralan ili pozitivan učinak na učenička postignuća u usporedbis tradicionalnim učenjem u učionici. Stavovi učenika o WBLE pristupu su različiti.Izazovi primjene WBLE-a javljaju se na razini učenika, nastavnika i organizacije.Na temelju prethodnih studija predložili smo sedam mogućih rješenja kao odgovorna njih. Također, u raspravi dajemo preporuke za buduća istraživanja.

Ključne riječi: srednja škola; matematičko obrazovanje; učenje usmjereno naučenika; mrežna okruženja za učenje (WBLE)


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i4.3104

Refbacks

  • There are currently no refbacks.