E-Maturity in Schools / Digitalna zrelost škola

Miroslava Ristic

Abstract


Abstract
The successful integration of digital technologies in educational institutions is an imperative of any educational system in a developed society. Activities leading to the integration of digital technologies, i.e. implementation models, represent a challenge for developed countries as well as developing ones. In the European context, e-maturity in schools, is recognized as one of the key issues. The aim of this paper is to determine the indicators for assessing the level of e-maturity in Serbian schools and creating an evaluation model. In addition to a reinterpretation of the existing research and a comparative analysis, the method of modeling has been used in this paper. The proposed evaluation model can provide a basis for self-evaluation of e-maturity in schools and planning for the improvement of: digital culture at school; security and technical requirements and support; digital skills of teachers, students and employees in professional services; digital learning environment; inclusion of digital technology into the curriculum, as well as the effective implementation of digital technologies in the school organization. The evaluation model for e-maturity in schools is not only an instrument for evaluation, but also a model for effective management and decision-making. Key words: e-maturity; principal; school; student; teacher. 
---
Sažetak
Uspješna integracija digitalnih tehnologija u obrazovne institucije imperativ je svakog obrazovnog sustava u razvijenom društvu. Aktivnosti koje vode do integracije digitalnih tehnologija, tj. modela implementacije, predstavljaju izazov za razvijene zemlje, kao i za one u razvoju. Pitanje digitalne zrelosti u školama, u europskom kontekstu, prepoznato je kao jedno od ključnih pitanja. Cilj je ovog rada utvrditi pokazatelje za procjenu razine digitalne zrelosti srpskih škola i stvaranje modela evaluacije. Osim reinterpretacije postojećih istraživanja i usporedne analize, u ovom se radu koristila metoda modeliranja. Predloženi model vrednovanja može pružiti osnovu za samoevaluaciju digitalne zrelosti u školama i planiranje poboljšanja digitalne kulture u školi; poboljšanja sigurnosti, tehničkih zahtjeva i podrške; digitalne vještine nastavnika, učenika i zaposlenika u stručnim službama; pružiti osnovu za digitalno okruženje za učenje; uključivanje digitalne tehnologije u nastavni plan i program, kao i osnovu za učinkovitu primjenu digitalnih tehnologija u organizaciji škole. Model ocjenjivanja digitalne zrelosti u školama nije samo instrument evaluacije već i model za učinkovito upravljanje i donošenje odluka.Ključne riječi: digitalna zrelost; ravnatelj; škola; učenik; nastavnik.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.3100

Refbacks

  • There are currently no refbacks.