Comparative Study of Motor Performances of the Boys with Different Body Mass Indices/Komparativna studija motoričke izvedbe dječaka s različitim indeksima tjelesne mase

Goran Šekeljić, Milovan Stamatović, Dragan D Martinović, Vladan M Pelemiš

Abstract


Abstract

The goal of this study is to compare motor abilities of the boys with different body mass indices and determine whether the children are obese or overweight, and to what extent their motor skills are inadequate in comparison to normally nourished children. The sample consisted of 180 grade four students, aged 10 (±6 months), from five primary schools in Užice (The Republic of Serbia). On the basis of the BMI results, the sample was divided into four subsamples: malnourished (N=30), normally nourished (N=90), pre-obese (N=30) and obese (N=30). The evaluation of nine motor abilities was conducted by the battery of eighteen tests. The examinees from the group of the malnourished children (AW) achieved the lowest score in 7 out of 18 tests. The group of normally nourished children (NW) did not achieve the worst average score in any of the tests, and in 10 out of 18 tests they achieved the best average score. The group of pre-obese ones (OW) achieved the best average score in 8 out of 18 tests, and the group of obese participants (OB) achieved the lowest average scores on 11 out of 18 tests and they did not achieve the best average scores in any of the tests. The research results indicate that the groups of pre-obese and obese persons have certain problems in motor dimension in the segment which is related to the showing of muscle strength and power, in the segment of showing speed and in the segment of balance.

Key words: body mass index; differences; motor abilities; obesity.


---


Sažetak

Cilj je ovoga istraživanja usporediti motoričke sposobnosti dječaka s različitim indeksima tjelesne mase i odrediti jesu li djeca pretila ili imaju prekomjernu tjelesnu težinu te u kojoj su mjeri njihove motoričke vještine nedovoljno razvijene, u usporedbi s normalno uhranjenom djecom. Uzorak ispitanika sastojao se od 180 učenika četvrtoga razreda, u dobi od 10 godina (±6 mjeseci), iz pet osnovnih škola iz Užica (Republika Srbija). Na temelju rezultata indeksa tjelesne mase (BMI) uzorak je podijeljen na četiri poduzorka: slabo uhranjenu djecu (N=30), normalno uhranjenu djecu (N=90), djecu s prekomjernom tjelesnom težinom (N=30) i pretilu djecu (N=30). Procjena devet motoričkih sposobnosti provedena je s pomoću baterije od 18 testova. Ispitanici iz skupine slabo uhranjene djece (AW) postigli su najlošiji rezultat na 7 od 18 testova. Skupina normalno uhranjene djece (NW) nije postigla najlošiji prosječni rezultat ni na jednom testu, a u 10 od 18 testova imali najbolji prosječan rezultat. Skupina djece s prekomjernom tjelesnom težinom (OW) postigla je najbolji prosječni rezultat na 8 od 18 testova. Skupina pretilih ispitanika (OB) postigla je najlošiji prosječni rezultat na 11 od 18 testova te nisu imali najbolji prosječan rezultat ni na jednom testu. Rezultati istraživanja pokazuju da skupina djece s prekomjernom tjelesnom težinom i skupina pretile djece imaju određenih problema u motoričkoj dimenziji u segmentu koji je povezan s pokazivanjem mišićne jačine i snage, u segmentu postizanja brzine i segmentu ravnoteže. 

Ključne riječi: indeks tjelesne mase; razlike; motoričke sposobnosti; pretilost. Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i2.3088

Refbacks

  • There are currently no refbacks.