Professional Development of Kindergarten and Elementary School Teachers for Collaboration with Parents / Profesionalni razvoj odgajatelja i učitelja za rad s roditeljima

Anita Mandarić Vukušić

Abstract


AbstractWith initial education, practice and lifelong learning, educational staff develop knowledge, skills, abilities, as well as values and attitudes necessary for holistic approach to child development. Beliefs and attitudes can significantly determine how an individual will act. Therefore, in order to determine the differences in child-rearing beliefs and the image of the child between parents in teaching and non-teaching professions, a survey was conducted on a sample of 544 respondents with completed tertiary education. The sample consisted of 247 parents in teaching professions (kindergarten teachers, teachers, pedagogues) and 297 parents in non-teaching professions (economics, law, healthcare, engineering). The general hypothesis of this research was that there is no difference in child-rearing beliefs and the image of the child between parents in teaching and non-teaching professions. However, the results have revealed some differences. Kindergarten and elementary school teachers, more so than respondents in other professions, think that it is not necessary at all to use corporal punishment, but to be more actively involved instead and use induction in the upbringing of children. They also have a more contemporary view of the image of the child. Based on all the obtained results, it is possible to conclude that educational staff should be more engaged in the development of parental competence.Key words: collaboration with parents; educational competence; teaching professions; professionalism.---SažetakPedagoški djelatnici inicijalnim obrazovanjem, praksom i trajnim usavršavanjem osim znanja, vještina i sposobnosti, razvijaju vrijednosti i stavove potrebne za poticanje cjelovitog razvoja djeteta. Uvjerenja i stavovi mogu znatno odrediti djelovanje pojedinaca. Stoga je s ciljem utvrđivanja razlike u uvjerenjima o odgoju djece i slici djeteta između roditelja pedagoških i nepedagoških zanimanja provedeno istraživanje na uzorku od 544 visokoobrazovana ispitanika. Uzorak je činilo 247 roditelja pedagoških zanimanja (odgojitelji, učitelji, nastavnici, pedagozi) i 297 roditelja nepedagoških zanimanja (ekonomisti, pravnici, zdravstveni djelatnici, inženjeri). Iako se u istraživanju krenulo od generalne hipoteze da ne postoji razlika u uvjerenjima o odgoju djece i slici djeteta između roditelja pedagoških i nepedagoških zanimanja, rezultati su pokazali postojanje razlike. Ispitanici koji su po zanimanju odgojitelji i učitelji više nego ispitanici drugih zanimanja smatraju da u odgoju djece nije potrebno tjelesno kažnjavanje, već da treba biti više aktivno uključen i koristiti se indukcijom. Također, imaju suvremeniji pogled na sliku djeteta. Na temelju svih rezultata moguće je zaključiti da postoji potreba većeg angažmana pedagoških djelatnika u poticanju razvoja pedagoške kompetencije roditelja.Ključne riječi: pedagoške kompetencije; pedagoško zanimanje; profesionalnost; suradnja s roditeljima.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.3046

Refbacks

  • There are currently no refbacks.