Monitoring the Artistic Development of Fourth-Year Students – An Analysis of the Situation in Croatian Primary Schools / Praćenje likovnog razvoja učenika četvrtih razreda – analiza stanja u hrvatskim osnovnim školama

Jerneja Herzog

Abstract


Abstract

The development of child’s creativity in primary school is not just the task of arts education, but of all school subjects. The overall curriculum should be focused on the development of each person in education, both on the development of her or his knowledge and abilities, and on encouraging creativity in various fields. Respect, release, and development of all child’s potentials is an important condition for creativity, as children have at their disposal a fair amount of abilities needed to create.

In the paper, we present the outcomes of a study in which the level of artistic development of fourth-year students was analysed in Croatian primary schools.

The results indicate that there are differences in the creative levels, manifested as better results in favour of boys. There are also differences in optical-thematic development, in this case manifested as better results in favour of girls. 

Key words: artistic creativity; artistic development; primary school; visual culture.


---


Sažetak

Razvijanje djetetove kreativnosti u osnovnim školama nije samo zadatak predmeta likovne kulture nego svih predmeta. Sveukupni kurikul morao bi biti usmjeren na razvoj svakog subjekta u odgoju i obrazovanju, kako u razvijanju njegova znanja i sposobnosti tako i u poticanju njegove kreativnosti na raznim područjima. Poštivanje, oslobađanje, poticanje i razvijanje svih djetetovih sposobnosti preduvjet je kreativnosti s obzirom na njegovu inherentnu kreativnu sposobnost. U radu predstavljamo rezultate istraživanja u kojem smo analizirali razinu likovnog razvoja kod  učenika četvrtih razreda osnovne škole u hrvatskim osnovnim školama. 

Rezultati ukazuju na postojanje razlika u razini njihova stvaralaštva, što osobito pokazuju kod kreativnog razvoja. Razlike se uočavaju u korist dječaka, a kod optičko-tematskog razvoja u korist djevojčica. 

Ključne riječi: likovna kreativnost; likovna kultura; likovni razvoj; osnovna školaFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i3.3041

Refbacks

  • There are currently no refbacks.