Mathematical Modeling of Natural and Social Context at Preschool Level of Education / Matematičko modeliranje prirodnog i društvenog konteksta u predškolsko doba

Dragica Cvijetin Milinković, Milenko Marjan Ćurčić

Abstract


This work indicates the importance of mathematical modelling, which results in the adoption of mathematical concepts through development of problem-solving abilities and logical-mathematical thinking. Teaching methodology literature perceives mathematical modelling as a frame for learning mathematics within which other sciences and scopes of life are studied through mathematical contents. For preschool children, it is the world they live in, where each new situation represents a real natural problem. Mathematical modelling is another social experience and novelty in their lives. At an early age, modelling is a revealing activity that entails mathematisation of a real situation and creation of a model. This enables children to focus their attention on different types of presentation of the variable relations. This paper presents the research of preschool teachers’ attitudes about values of mathematical modelling, its appropriateness for early childhood, and possible application in preschool mathematics learning. By using the questionnaire on the sample of 197 subjects, the obtained results confirm preschool teachers’ positive attitude towards modelling, but also the insufficient knowledge about theoretical and practical trends related to this topic. 

U radu se ukazuje na važnost matematičkog modeliranja, koje u osnovi rezultira usvajanjem matematičkih pojmova, razvijanjem sposobnosti rješavanja problema i logičko-matematičkog mišljenja. Metodička literatura promatra matematičko modeliranje kao okvir za učenje matematike, u kojem se putem matematičkih sadržaja proučavaju i druge znanosti i područja života. Za djecu predškolskog uzrasta to je svijet u kome žive, u kome svaka nova situacija predstavlja pravi prirodni problem, a matematičko modeliranje novo, životno i društveno iskustvo. Modeliranje u ranoj dobi otkrivajuća je aktivnost koja podrazumijeva matematizaciju realne situacije i stvaranje modela kojim se pažnja djece usredotočuje na različite vrste prikaza odnosa varijabli. Rad se bavi ispitivanjem stavova odgojitelja o njihovim vrijednostima, primjerenosti ranom djetinjstvu i mogućnosti primjene u učenju predškolske matematike. Anketnim upitnikom na uzorku od 197 ispitanika došlo se do rezultata koji potvrđuju pozitivan stav odgajatelja prema modeliranju, ali i nedovoljnu upućenost u teorijske i praktične spoznaje u vezi s temom.

Ključne riječi: logičko-matematičko mišljenje; rano djetinjstvo; sposobnost rješavanja problema; učenje u kontekstu; vizualni modeli.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.3036

Refbacks

  • There are currently no refbacks.