Educators' Sensibility in Music and Visual Arts as a Foundation for Encouraging Creative Expression in Children / Glazbeni i likovni senzibilitet odgojitelja kao temelj poticanja dječjeg stvaralačkog izraza

Blaženka Bačlija Sušić, Marijana Županić Benić

Abstract


Active participation in art activities has a positive effect on the development of creativity and sensibility in children, as well as their emotional development, which is usually neglected in contemporary education due to the continuous development and influence of technology on education. The purpose of this study is to investigate how often preschool teachers encourage children to creatively express themselves through music and visual arts based on the preschool teachers’ sensibility and interest in the arts, which are developed through after-school art education and visits to art-related events, such as art exhibitions or musical performances. Data were collected through an anonymous questionnaire on a sample of 137 preschool teachers attending the graduate studies program of Early Childhood and Preschool Education. The participants who engaged in after-school art education, visited art exhibitions, and attended musical events, conducted art activities more frequently than those who rarely attended those types of events. The results highlight the importance of the preschool teachers’ sensibility and interest in music and visual arts for facilitating the holistic development of children by encouraging them to participate in art activities from an early age.

 

Key words: creativity encouragement; early childhood and preschool education; music creation; visual arts creation.

 


 

Sažetak

Aktivno sudjelovanje u umjetničkim aktivnostima utječe na razvoj djetetove kreativnosti, senzibilizira ga te obogaćuje njegov emocionalni razvoj koji je u današnje vrijeme često zapostavljen zbog neminovnog razvoja i utjecaja tehnologije. Cilj je ovoga rada utvrditi koliko često odgojitelji potiču kreativan izraz djece provođenjem glazbenih i likovnih umjetničkih aktivnosti ovisno o njihovu senzibilitetu i interesu za navedena umjetnička područja, koje razvijaju dodatnim umjetničkim obrazovanjem, posjećivanjem likovnih i glazbenih umjetničkih događanja. Istraživanje je provedeno na uzorku od 137 odgojitelja, studenata diplomskog studija Ranog i predškolskog odgoja koji su upisom navedenog studija pokazali interes i želju za daljnjim usavršavanjem i razvojem svojih profesionalnih kompetencija. Kao instrument za prikupljanje podataka koristio se anonimni anketni upitnik, konstruiran za potrebe ovog istraživanja. Učestalost provođenja aktivnosti na području glazbene i likovne umjetnosti u vrtiću ovisila je o području umjetnosti kojim su se ispitanici dodatno bavili uz redovito školovanje, ali ne i o trajanju dodatnog umjetničkog obrazovanja. Oni ispitanici koji češće posjećuju likovne izložbe i glazbena umjetnička događanja izjasnili su se  da značajno češće provode umjetničke aktivnosti u odnosu na ispitanike koji rjeđe posjećuju takva događanja. Rezultatima ovog istraživanja stječe se uvid u stanje provođenja umjetničkih aktivnosti s djecom rane i predškolske dobi u odgojno-obrazovnoj praksi. Ukazuje se i na važnost senzibiliteta i interesa odgojitelja u umjetničkom području za cjelovit razvoj djece, koji se ostvaruje poticanjem njihova sudjelovanja u umjetničkim aktivnostima od rane dobi.

 

Ključne riječi: glazbeno stvaralaštvo; likovno stvaralaštvo; odgojitelji; poticanje kreativnosti; rani i predškolski odgoj.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.3022

Refbacks

  • There are currently no refbacks.