Determining the Views of Pre-service Teachers on the Characteristics of Democratic School / Određivanje stavova budućih učitelja o karakteristikama demokratskih škola

Aybuke Baştürk, Taner Altun

Abstract


Abstract

Teacher education at both pre-service and in-service levels is a crucial factor in terms of developing democratic schools. Pre-service education is the first step in the professional development of teachers. Perhaps democratic education should commence at this stage. For this reason it is important to know pre-service teachers’ opinions about democratic education and the characteristics of democratic schools. This study aims to investigate pre-service primary teachers’ perceptions about democratic education and the main characteristics of democratic schools. The study was designed within basic qualitative research approach. The study group consists of six primary pre-service teachers who attend the 4th year of teacher education programme at a faculty of education. A semi-structured interview form was used for data gathering. Data were analysed using the “content analysis” method. The findings of the study illustrate that pre-service teachers conceptualize the term of democracy with different words based on their experiences; what is more, pre-service teachers have not fully internalized the concept of democracy. The results of the study show that according to pre-service teachers, democracy education can be realized through thematic learning and hands-on activities. It is recommended that policy makers should be aware of the atmosphere of democratic schools and that a curriculum should be designed thematically, which includes democracy in all attainment targets.

Key words: democratic education; democratic schools; primary pre-service teachers.


---


Sažetak

Obrazovanje učitelja na razini osposobljavanja budućih učitelja i na razini usavršavanja zaposlenih učitelja ključan je faktor za razvoj demokratskih škola. Obrazovanje budućih učitelja prvi je korak u profesionalnom razvoju učitelja. Stoga bi možda i demokratsko obrazovanje trebalo započeti na toj razini. Upravo je zbog toga važno znati kakva stajališta imaju budući učitelji o demokratskom obrazovanju i o karakteristikama demokratskih škola. Cilj ovoga istraživanja jest proučiti percepciju budućih učitelja primarnoga obrazovanja o demokratskom obrazovanju i o osnovnim karakteristikama demokratskih škola. Istraživanje je oblikovano u okviru kvalitativnoga pristupa istraživanju. Skupina koja je sudjelovala u istraživanju sastojala se od šest budućih učitelja primarnoga obrazovanja koji su upisani u četvrtu godinu programa za obrazovanje učitelja na učiteljskom fakultetu. Za dobivanje podataka koristio se polustrukturirani intervju. Podatci su analizirani primjenom metode „analize sadržaja“. Rezultati istraživanja pokazuju da budući učitelji koncipiraju pojam demokracija različitim riječima i na osnovi njihovih iskustava; štoviše, budući učitelji nisu u potpunosti usvojili pojam demokracija. Nadalje, prema stavovima budućih učitelja, demokratsko obrazovanje može se ostvariti putem tematskog i praktičnog učenja. Savjetuje se da tvorci obrazovne politike budu u potpunosti osviješteni o atmosferi demokratskih škola te da se kurikul tematski osmišljava, što uključuje demokratičnost na svim razinama postignuća.

Ključne riječi: budući učitelji primarnoga obrazovanja; demokratsko obrazovanje; demokratske škole.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i4.3002

Refbacks

  • There are currently no refbacks.