Gymnastics Skill Level and Fitness in Students Selected for Physical Education Programs/Razina gimnastičkih vještina i tjelesne kondicije kod učenika odabranih za programe tjelesnog odgoja

Besim Halilaj, Dejan Madić, Goran Sporiš

Abstract


Abstract
The primary purpose of this study was to determine the relationships between fitness tests, and the results in selected gymnastic skills in students enrolled in Physical education teacher education (PETE) program. The secondary purpose of this study was to establish which assessment tests best represent, or correspond, with selected gymnastics skills. A total of 170 male students were recruited from the Faculty of Sport and Physical Education of the University of Priština to participate in the study. The participants were tested for several fitness tests, and performance in selected gymnastic skills. There were significant correlations between the results of fitness tests and performance in gymnastic skills. Significant correlation was found between flexibility, abdominal muscle strength and endurance and performance in gymnastics. Moreover, several fitness tests could serve as significant predictors for performance in several gymnastic skills. The results of this research suggest that, among the students of the Faculty of Sport and Physical Education, abdominal strength and flexibility are a significant predictor for the successful acquisition of the gymnastics program content.Key words: assessment; correlation; gymnastics; motor abilities; PETE program.

---

Sažetak
Osnovna svrha ove studije bila je utvrditi odnose između kondicijskih testova i rezultata odabranih gimnastičkih vještina kod studenata odabranih za program obrazovanja učitelja tjelesnog odgoja. Sekundarna svrha te studije bila je utvrditi koji testovi procjene najbolje predstavljaju ili odgovaraju odabranim vještinama gimnastike. Na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Sveučilišta u Prištini odabrano je ukupno 170 muških studenata koji su sudjelovali u studiji. Sudionici su testirani putem nekoliko kondicijskih testova i kroz izvedbu u odabranim gimnastičkim sposobnostima. Pronađene su značajne korelacije između rezultata kondicijskih testova i izvedbi u gimnastičkim vještinama. Pronađena je značajna povezanost između fleksibilnosti, snage trbušnih mišića i izdržljivosti i izvedbe u gimnastici. Štoviše, nekoliko kondicijskih testova moglo bi poslužiti kao značajan prediktor za izvedbu u nekoliko gimnastičkih vještina. Rezultati ovog istraživanja upućuju na zaključak da su među studentima Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, abdominalna snaga i fleksibilnost značajan prediktor uspješnog savladavanja programskih sadržaja gimnastike.Ključne riječi: gimnastika; korelacija; motoričke sposobnosti; procjena; program tjelesnog odgoja

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i3.2985

Refbacks

  • There are currently no refbacks.