Fourth Grade Primary School Pupils' Knowledge of Croatian Orthography with Respect to Textbook Content/Pravopisno znanje hrvatskoga jezika učenika četvrtoga razreda osnovne škole s obzirom na izloženost sadržaju u udžbenicima

Martina Kolar Billege, Monika Blum

Abstract


Abstract

The paper shows the research results of fourth grade pupils’ knowledge of Croatian orthography, more specifically of writing words containing č and ć with respect to exposure to such words in Croatian language textbooks. Both textbooks comprise in total 4552 lexical units containing č and ć, of which 1436 distinctive words. 

The research established which words in the textbook for Croatian language are frequent and which are less frequent. Using dictation, we checked knowledge of accurate writing of 10 most frequent and 22 less frequent words. The results indicate that pupils were statistically significantly more successful in writing more frequent words than in writing less frequent words. A statistically significant difference was not found in pupil achievement with respect to gender. For successful learning of orthography, pupils should be exposed to texts which are saturated with such content.

Key words:  Croatian language teaching methodology; orthographic knowledge; primary education; textbooks. 

 

---

 

Sažetak

U radu smo istražili pravopisno znanje hrvatskoga jezika učenika četvrtoga razreda u pisanju riječi koje sadrže č i ć s obzirom na izloženost tim riječima u udžbenicima hrvatskoga jezika. U oba udžbenika evidentirane su ukupno 4552 riječi koje sadrže č i ć, a od toga je 1436 riječi različito.

Istraživanjem smo utvrdili koje su riječi u udžbeniku hrvatskoga jezika frekventne, a koje manje frekventne te smo s pomoću kontrolnoga diktata provjerili znanje pravilnoga pisanja 10 najfrekventnijih i 22 najmanje frekventne riječi. Rezultati pokazuju da su učenici bili statistički značajno uspješniji u pisanju frekventnijih riječi nego u onima manje frekventnima. Nije dobivena statistički značajna razlika u uspjehu učenika s obzirom na spol. Da bi učenje pravopisnih sadržaja bilo uspješno, učenike je potrebno izlagati jezičnometodičkim predlošcima koji su zasićeni tim sadržajem.

Ključne riječi:  metodika hrvatskoga jezika; pravopisno znanje; primarno obrazovanje; udžbenici.

 

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.2983

Refbacks

  • There are currently no refbacks.