Be in: Teach Outdoors!/Budimo in! Podučavajmo vani!

Eva Borsos, Edita Boric, Maria Patocskai

Abstract


Abstract

The effectiveness of outdoor education and the effects such education has on pupils, are undeniable, but often, teachers cannot conduct enough classes outdoors due to reasons beyond their influence (lack of time, lack of locations, etc.). The comparative analysis of the National Curricula of Serbia, Hungary and Croatia shows significant similarities. 

In order to support the teachers, the authors composed a list of viable locations for outdoor learning and categorized these by teaching units. Such locations can be found near every school and thus easily used for outdoor classes. A model program was created containing two outdoor classes for every month. The devised program was implemented and tested in elementary school. Pupils’ opinions on outdoor education were also examined.

The results proved the proposed program to be effective, helping pupils come closer to nature, motivating them to become familiar with their environment.

Key words: environmental awareness; new model program; outdoor education; primary school.

 

---

 

Sažetak

Učinkovitost obrazovanja na otvorenom i učinci takvog obrazovanja na učenike neporecivi su, ali nastavnici često ne mogu održavati dovoljno sati na otvorenom zbog razloga koji su izvan njihova utjecaja (nedostatak vremena, nedostatak mjesta itd.). Usporedna analiza Nacionalnog kurikula Srbije, Mađarske i Hrvatske pokazuje znatne sličnosti.

S ciljem podrške nastavnicima autori su sastavili popis održivih lokacija za učenje na otvorenom i kategorizirali ih prema nastavnim jedinicama. Takve se lokacije mogu naći u blizini svake škole i na taj se način lako mogu koristiti za izvanučioničku nastavu. Izrađen je program koji sadrži dva izvanučionička nastavna sata za svaki mjesec. Program je proveden i testiran u osnovnoj školi. Pitali smo i mišljenje đaka o izvanučioničkoj nastavi.

Rezultati su pokazali da je predloženi program učinkovit, pomaže učenicima da se približe prirodi, potiče ih da se upoznaju sa svojom okolinom.

Ključne riječi: ekološka svijest; novi model programa; izvanučionička nastava; osnovna školaFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i3.2978

Refbacks

  • There are currently no refbacks.