Do Study Programs in Croatia Prepare Future Foreign Language Teachers to Work with Young Learners?/Pripremaju li studijski programi u Hrvatskoj buduće profesore stranoga jezika za rad s učenicima rane školske dobi?

Sanja Vičević Ivanović, Jakob Patekar, Nataša Košuta

Abstract


Abstract

The aim of this paper is to determine the inclusion and the instructors’ attitudes toward the inclusion of content related to early foreign language learning and teaching at an early age in foreign language study programs in Croatia. To establish whether there is a specific course in early foreign language learning and to identify respondents, we looked at the study programs of English, German, Italian, and French from the faculties of humanities and social sciences at the universities of Osijek, Rijeka, Split, Zadar, and Zagreb. Following that, we asked a number of instructors of teaching methodology and glottodidactics courses from the aforementioned programs to fill out a questionnaire containing open- and close-ended questions regarding the importance of professional training for working with young learners, and the inclusion of topics from the field of early language learning and teaching in teaching methodology and glottodidactics courses. The results show that such topics are not sufficiently included in the programs, which leads us to conclude that students – future foreign language teachers – are not prepared to teach young learners once they leave university. Considering the fact that a foreign language is a mandatory subject from grade 1 in Croatia, and that there is a need for teachers educated to work with young learners, as a possible solution for preparing foreign language teachers to teach young children we highlight the importance of revising the content of initial foreign language teacher education in view of offering students a specialization in the field of early language learning.

Key words: foreign language teacher education; foreign language teaching; young language learners.


---



Sažetak

Cilj je ovoga rada utvrditi uključenost i stavove nastavnika o uključenosti sadržaja iz područja učenja i poučavanja stranoga jezika u ranoj školskoj dobi u studijskim programima stranih jezika u Hrvatskoj. Kako bi se utvrdilo postojanje kolegija koji se ciljano bavi ranim učenjem stranoga jezika te ustanovili ispitanici u ovome istraživanju, proučeni su izvedbeni planovi i programi engleskoga, njemačkoga, talijanskoga i francuskoga jezika na filozofskim fakultetima osječkoga, riječkoga, splitskoga, zadarskoga i zagrebačkoga sveučilišta. Nakon toga je na uzorku nositelja i izvođača metodičke i glotodidaktičke grupe predmeta spomenutih studijskih programa proveden upitnik s otvorenim i zatvorenim pitanjima o važnosti stručne osposobljenosti za rad s učenicima rane školske dobi i uključenosti sadržaja iz područja učenja i poučavanja u ranoj školskoj dobi u metodičke i glotodidaktičke kolegije. Dobiveni podaci daju uvid o nedovoljnoj zastupljenosti spomenutih sadržaja pa se nameće pretpostavka kako studenti – budući profesori stranoga jezika – s fakulteta izlaze nespremni za rad s učenicima mlađega uzrasta. Budući da se u Hrvatskoj od prvoga dana školovanja uči strani jezik te da postoji potreba za takvim profilom učitelja, u radu se kao moguće rješenje za bolju pripremu studenata stranoga jezika nastavničkoga smjera za rad s učenicima rane školske dobi apostrofira potreba revidiranja sadržaja inicijalnoga obrazovanja učitelja stranoga jezika u vidu specijalizacije studenata za područje ranoga učenja.

Ključne riječi: obrazovanje učitelja stranih jezika; poučavanje stranoga jezika; strani jezik u ranoj školskoj dobi





 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v21i1.2941

Refbacks

  • There are currently no refbacks.